Sajtóközlemények, fotók, videók és beszédek

LEVELEK

2015. január 14.

„A közös hibát közösen kell helyrehoznunk” – Áder János köztársasági elnök levele a parlamenti pártok frakcióvezetőihez

Tisztelt Frakcióvezető Úr!

Bizonyára értesült arról, hogy ez év január 1-jétől új igazgatóság – a Környezeti Fenntarthatóság Igazgatósága – kezdte meg munkáját a Köztársasági Elnöki Hivatalban.

Tájékoztatom arról, hogy a Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóságának első számú feladata a magyar érdekek képviselete és megjelenítése az ENSZ és az Európai Unió klímapolitikával foglalkozó fórumain, valamint a közös jövőnk szempontjából meghatározó jelentőségű párizsi klíma-megállapodáshoz kapcsolódó nemzetközi egyeztetések előmozdítása. Természetesen mindemellett az sem közömbös számomra, hogy itthon, Magyarországon mi történik a környezeti fenntarthatóság érdekében, hiszen hamarosan a világ összes országában be kell majd látnia minden közügyekkel foglalkozó felelős szereplőnek, hogy ha nem változtatunk a folyamatok irányán, akkor olyan jövő köszönthet ránk, amelyben már nem lesz mód korrigálni mulasztásainkat.

Ezeknek a szempontoknak törvényeinkben is hangsúlyos szerepet kell kapniuk, ezért nem mehetünk el szó nélkül olyan ügyek mellett, ahol minket is mulasztás terhel. A megújuló energiaforrást jelentő napelemek hazai elterjedését bizonyosan nem ösztönző környezetvédelmi termékdíj bevezetése jó példa erre. Ennek bevezetésekor hibázott a kormány, mert nem kellő körültekintéssel járt el az uniós kötelezettséget jelentő környezetvédelmi termékdíj mértékének megállapításánál. Hibázott az Országgyűlés, mert olyan törvényt fogadott el, amely nem volt tekintettel a várható hatásokra. Hibáztak az ellenzéki pártok, mert ezt a kérdést nem tették szóvá a parlamenti viták során. Hibázott a környezetvédelemért felelős ombudsman, mert nem jelezte időben a korrekció szükségességét. És hibáztam én is, mert magam sem figyeltem fel erre a „salátatörvény”-be rejtett környezetvédelmi képtelenségre.

Ez az eset két tanulsággal is jár. Az egyik az, hogy a közös hibát közösen kell helyrehoznunk. Ezért arra kérem, hogy támogassa azokat a törvényhozás munkáját érintő kezdeményezéseket és szakmai egyeztetéseket, amelyek az ebben a kérdésben szükségessé vált mielőbbi korrekcióra irányulnak. A másik tanulság pedig az, hogy 25 év után elérkezett az idő arra, hogy belássuk, az Országgyűlésnek végre szakítania kell a „salátatörvény”-alkotás rossz gyakorlatával.

Az elmúlt évtizedek világos bizonyítékát adták annak, hogy a jogbiztonság érvényesülését, azaz a törvények átlátható szerkezetét és betarthatóságát akadályozza, ha egymással köszönő viszonyban sem lévő kérdéseket egyazon törvényben szabályoznak.

Tisztelt Frakcióvezető Úr!

Bízom benne, hogy a levelemben megfogalmazott javaslatok támogathatóak az Ön és Ön által vezetett országgyűlési képviselőcsoport számára, mert a világos elvekben való egyetértés nagymértékben segítheti elő, hogy a környezeti fenntarthatóság pártérdekeken felülálló és kormányzati ciklusokon átívelő ügye nemzetünk minden tagjának közös ügyévé válhasson.

Budapest, 2015. január 14.

Üdvözlettel

Áder János

Vízügyi cselekvési program
Vízügyi cselekvési program
Legújabb videó
Legújabb kiadvány
Legújabb kiadvány