Közérdekű dokumentumtár

KÖZÉRDEKŰ ADATOK 2010-12

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők

A szervezeti struktúra

A Köztársasági Elnöki Hivatal szervezeti felépítése

A felügyelt költségvetési szervek

A Köztársasági Elnöki Hivatal irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt NEM áll és alárendeltségében NEM működik más közfeladatot ellátó szerv.

Gazdálkodó szervezetek

A Köztársasági Elnöki Hivatal tulajdonában NEM áll és részvételével nem működik gazdálkodó szervezet.

Közalapítványok

A Köztársasági Elnöki Hivatal nem alapított közalapítványt, így egyetlen közalapítvány alapítói jogát sem gyakorolja.

Lapok

A Köztársasági Elnöki Hivatal nem alapított lapot.

Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat

Alapító Okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

A Hivatal feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

A köztársasági elnöki intézményről

About the Institution of the President of the Republic

A szerv nyilvántartásai

A Hivatal által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a Hivatal által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Feltöltés alatt

Nyilvános kiadványok

A Köztársasági Elnöki Hivatal Évkönyve 2009-2010

Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatigénylések teljesítésének eljárási rendje

3/2011. (I.25) KEH utasítás a közérdekű adatok elektronikus közzétételének szabályairól

Közzétételi listák

A köztársasági elnök közszereplései (közszereplések, beszédek, interjúk szövege)

A köztársasági elnök nagyobb jelentőségű határozatai és Hivatalos levelei

A Köztársasági Elnöki Hivatal közleményei

Az Alkotmánybíróság a köztársasági elnököt érintő határozatai

A közérdekű adatok igénylésének rendjéről szóló Hivatali szabályzat

3/2011. (I.25) KEH utasítás a közérdekű adatok elektronikus közzétételének szabályairól

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Működési statisztika

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés: 2010. április

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés: 2010. május

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés: 2010. június

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés: 2010. július

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés: 2010. augusztus

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés: 2010. szeptember

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés: 2010. október

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés: 2010. november

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés: 2010. december

Negyedéves integrált statisztikai jelentés: 2010. II. negyedév

Negyedéves integrált statisztikai jelentés: 2010. III. negyedév

Negyedéves integrált statisztikai jelentés: 2010. IV. negyedév

Havi integrált statisztikai jelentés: 2011. január

Havi integrált statisztikai jelentés: 2011. február

Havi integrált statisztikai jelentés: 2011. március

Negyedéves integrált statisztikai jelentés: 2011. I. negyedév

Havi integrált statisztikai jelentés: 2011. április

Havi integrált statisztikai jelentés: 2011. május

Havi integrált statisztikai jelentés: 2011. június

Negyedéves integrált statisztikai jelentés: 2011. II. negyedév

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés 2011 július

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés 2011 augusztus

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés 2011. szeptember

Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés: 2011. III. negyedév

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés 2011 november

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés 2011 december

Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés: 2011. IV. negyedév

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés 2012. január

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés 2012. február

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés 2012. március

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés 2012. április

Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés: 2012. I. negyedév

Költségvetések, beszámolók (Éves költségvetések)

Éves költségvetések

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (2010)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (2010)

Központi költségvetési jelentés (2010)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (2011)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (2011)

Központi költségvetési jelentés (2011)

Központi költségvetési jelentés (2012)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (2012)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (2012)

Számviteli beszámolók

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (2009)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (2009)

Központi költségvetési jelentés (2009)

Könyvviteli Mérleg (2009)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (2010)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (2010)

Központi költségvetési jelentés (2010)

Könyvviteli Mérleg (2010)

Könyvviteli Mérleg (2011)

Központi költségvetési jelentés (2011)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (2011)

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (2011)

Éves beszámoló (2011), Köztársasági Elnöki Hivatal

Éves beszámoló (2011), Fejezeti kezelésű előirányzatok

A költségvetés végrehajtása

Működés

A foglalkoztatottak

A Köztársasági Elnöki Hivatalnál foglalkoztatottak személyi juttatásai (2010)

A Köztársasági Elnöki Hivatal által üzemeltetett gépjárművek (2010)

A Köztársasági Elnöki Hivatal 2010. évi mobiltelefon-használata

A Köztársasági Elnöki Hivatal 2011. évi mobiltelefon-használata

A Köztársasági Elnöki Hivatalnál foglalkoztatottak személyi juttatásai

A Köztársasági Elnöki Hivatal 2011. első félévi mobiltelefon-használata

A Köztársasági Elnöki Hivatalnál foglalkoztatottak személyi juttatásai

A Köztársasági Elnöki Hivatal 2011. évi mobiltelefon-használata

A Köztársasági Elnöki Hivatalnál foglalkoztatottak személyi juttatásai

A Köztársasági Elnöki Hivatal által üzemeltetett gépjárművek

A Köztársasági Elnöki Hivatal 2011. évi mobiltelefon-használata

A Köztársasági Elnöki Hivatalnál foglalkoztatottak személyi juttatásai

Támogatások

Nincs ilyen támogatás.

Szerződések

Kimutatás a 2010. 12.31-ig a Köztársasági Elnöki Hivatal nettó 5.000.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről, illetve az értékhatárt meghaladó áru- és szolgáltatás kiadásairól

Kimutatás a 2011. 03. 31-ig a Köztársasági Elnöki Hivatal nettó 5.000.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről, illetve az értékhatárt meghaladó áru- és szolgáltatás kiadásairól

Kimutatás a 2011. 06. 30-ig a Köztársasági Elnöki Hivatal nettó 5.000.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről, illetve az értékhatárt meghaladó áru- és szolgáltatás kiadásairól

Kimutatás a 2011. 09. 30-ig a Köztársasági Elnöki Hivatal nettó 5.000.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről, illetve az értékhatárt meghaladó áru- és szolgáltatás kiadásairól

Kimutatás a 2011. 12. 31-ig a Köztársasági Elnöki Hivatal nettó 5.000.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről, illetve az értékhatárt meghaladó áru- és szolgáltatás kiadásairól

Kimutatás a 2012. 02. 29-ig a Köztársasági Elnöki Hivatal nettó 5.000.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről, illetve az értékhatárt meghaladó áru- és szolgáltatás kiadásairól

Kimutatás a 2012. 04. 30-ig a Köztársasági Elnöki Hivatal nettó 5.000.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről, illetve az értékhatárt meghaladó áru- és szolgáltatás kiadásairól

Egyéb kifizetések

Nincsenek ilyen kifizetések.

Legújabb videó