Közérdekű dokumentumtár

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

Szervezeti és működési szabályzat

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI HIVATAL
KEH/02865-1/2018. SZÁMÚ
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés m) pontja, a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 15. § (1)-(3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. §-a alapján a
Köztársasági Elnöki Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint adom ki:

1. Az SZMSZ célja

A Köztársasági Elnöki Hivatal közfeladata teljesítése során ellátott alaptevékenysége körét az Alapító Okirat határozza meg. Az SZMSZ a Köztársasági Elnöki Hivatal szervezeti felépítését, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját állapítja meg.

2. A Köztársasági Elnöki Hivatal alapadatai

A Köztársasági Elnöki Hivatal elnevezésének rövidítése: KEH
Idegen nyelvű elnevezései:
Angol nyelven: Office of the President of the Republic
Német nyelven: Amt des Präsidenten der Republik
Francia nyelven: Le cabinet du Président de la République
A 2017. május 11. napjától hatályos Alapító Okirat kelte, száma:
2017. május 9., I-1/02405/2017.

A Köztársasági Elnöki Hivatal székhelye: Sándor-palota, Budapest I. kerület, Szent György tér 1.
A Köztársasági Elnöki Hivatal levelezési címe: 1536 Budapest, Pf. 227.
A Köztársasági Elnöki Hivatal bélyegzője: Magyarország címerét, valamint a Köztársasági Elnöki Hivatal feliratot tartalmazza.
A költségvetés végrehajtását szolgáló számlák számai:
A Fejezet számlái:
Fejezeti előirányzat felhasználási keretelosztási számla:
10032000-00300001-40000004
Fejezeti maradvány-elszámolási számla:
10032000-00300001-10000001
Fejezeti befizetési számla:
10032000-00300001-60000006
Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla:
10032000-01221116-50000005
A Köztársasági Elnöki Hivatal számlái:
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma:
10032000-01400812-00000000
Intézményi kártyafedezeti számla:
10032000-01400812-00060004
VIP kártyafedezeti számla:
10032000-01400812-00070003
A Köztársasági Elnöki Hivatal lakásalap lakásépítési számlája:
11706016-20605188
A Köztársasági Elnöki Hivatal alaptevékenységei:
Főtevékenység államháztartási szakágazati besorolása:
841101 Államhatalmi szervek tevékenysége
Alaptevékenység kormányzati funkció szerinti besorolása:
011110 Államhatalmi szervek tevékenysége
A Köztársasági Elnöki Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Az alaptevékenységet meghatározó jogszabály: a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény.
A Köztársasági Elnöki Hivatal áfa-körbe tartozó adóalany.
A Köztársasági Elnöki Hivatal adószáma: 15300021-2-41.
A Köztársasági Elnöki Hivatal államháztartási azonosítója: 033428.
A Köztársasági Elnöki Hivatal törzskönyvi nyilvántartási száma: 300025.
A Köztársasági Elnöki Hivatal statisztikai számjele: 15300021-8411-311-01.
A Köztársasági Elnöki Hivatal honlapjának címe: keh.hu.

3. A Köztársasági Elnöki Hivatal szervezete

3.1. Önálló, szakmai szervezeti egységei:
KEH Jogi és Alkotmányossági Igazgatósága,
KEH Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága,
KEH Külügyi Igazgatósága,
KEH Környezeti Fenntarthatóság Igazgatósága,
KEH Sajtóigazgatósága,
KEH Gazdasági Igazgatósága.
3.2. További önálló szervezeti egységei:
Elnöki Titkárság,
Honvédelmi Iroda.
3.3. Nem önálló szervezeti egysége:
Államfői Protokoll.
3.4. A szervezeti ábrát az 1. számú függelék tartalmazza.Vízügyi cselekvési program
Vízügyi cselekvési program
Legújabb kiadvány
Legújabb kiadvány