\

Kitüntetések

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdése értelmében a köztársasági elnök törvényben meghatározott kitüntetéseket, díjakat és címeket adományoz.

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvényben Magyarország Országgyűlése – az állami szuverenitásból következően a kimagasló teljesítmények megbecsülésére és elismerésére – az alábbi állami kitüntetéseket és rendjeleket alapította, illetve újította meg. A köztársasági elnök – a miniszterelnök előterjesztésére – a következő állami kitüntetéseket adományozhatja:
a) Magyar Szent István Rend,
b) Magyar Corvin-lánc,
c) Magyar Becsület Rend,
d) Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt

Magyar Szent István Rend
Ez a legmagasabb állami kitüntetés, amelyet a 2011. évi CCII. törvény alapított meg. A Szent István Rend – a Mária Terézia magyar királynő által 1764. május 5-én alapított Szent István Rend megújításaként – a Magyarország érdekében tett legkiemelkedőbb, különleges érdemek, kimagasló életművek, nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elismerésére szolgál. A törvény erejénél fogva Magyarország köztársasági elnöke a Szent István Rend kitüntetettje.

Magyar Corvin-lánc
A Corvin-láncot Orbán Viktor miniszterelnök első kormányzati ciklusa során miniszterelnöki elismerésként hozta létre. A 2011. évi CCII. törvény által állami kitüntetés rangjára emelt Magyar Corvin-lánc a magyar tudomány és művészet, valamint a magyar oktatás és művelődés fellendítése terén szerzett kimagasló érdemek elismerésére szolgál. Magyar és külföldi állampolgár részére adományozható, aki
a) a kitüntetés alapszabályát elfogadja,
b) vállalja, hogy közreműködik a Corvin-lánc Testület munkájában.

Kitüntetettjei alkotják a 15 fős Corvin-lánc Testületet. A testület, tagjainak esetleges elhalálozása esetén, új kitüntetés adományozása révén bővül ismét 15 fősre.

Magyar Becsület Rend
A Magyar Becsület Rend Magyarország és a nemzet érdekében teljesített kiemelkedő szolgálat vagy hősiesség elismerésére szolgál.

A Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt
A Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére szolgál, magyar és külföldi állampolgároknak egyaránt adományozható. Az érdemrendeknek és az érdemkereszteknek polgári (zöld) és katonai (piros) tagozatuk van.

A Magyar Érdemrend osztályai:
a) Magyar Érdemrend nagykeresztje a nyaklánccal és az arany sugaras csillaggal,
Az 1991-ben alapított érdemrend hazánk legmagasabb állami kitüntetése volt a 2011. évi CCII. törvény hatálybalépéséig, amelyet kizárólag államfők, királyok kaptak meg. A jelenlegi szabályozás értelmében a nagykereszt a nyaklánccal osztály kizárólag államfők részére adományozható. A törvény erejénél fogva Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend nagykeresztje a lánccal és az arany sugaras csillaggal osztályának kitüntetettje.
b) Magyar Érdemrend nagykeresztje,
c) Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal,
d) Magyar Érdemrend középkeresztje,
e) Magyar Érdemrend tisztikeresztje,
f) Magyar Érdemrend lovagkeresztje.

A Magyar Érdemkereszt osztályai:
a) Magyar Arany Érdemkereszt
b) Magyar Ezüst Érdemkereszt
c) Magyar Bronz Érdemkereszt

Legújabb videó