\

BESZÉDEK

2013. január 01.

Újévi köszöntő

Tisztelt Honfitársaim!

Szilveszter az öröm ünnepe. A jókívánságok éjszakája.

Az elmúlt percekben a levegő megtelt az újévi trombiták hangjával, hogy régi szokás szerint távol tartsunk minden rosszat újszülött esztendőnktől, és hogy világgá kürtöljük, mennyi személyes és közös reménnyel vágunk neki az új évnek.

Nagy erő van ebben a pillanatban, hiszen az elmúlt percekben magyarok milliói, fiatalok és lélekben fiatalok, ismerősök és ismeretlenek fordultak örömmel egymáshoz, boldog újévet kívánva.

Nagy erő van e pillanatban, ami életünket és világunkat is formálni képes. Mert mindennél nagyobb erő lakozik az egymás iránt érzett szeretetben és jóakaratban.

Jót kívánni egymásnak többet jelent, mint legszebb reményeinknek hangot adni. Többet jelent, mert azt fejezzük ki vele, hogy ezekben a percekben mi mindannyian egymás javát akarjuk. Jó érzés, hogy szilveszter éjjelén minden magyar, s velünk együtt a földkerekség minden lakója osztozik az örömben, amit az újév ígérete jelent. Lélekben ezért most én is ott vagyok Önök mellett, hogy kinek-kinek személyesen fejezhessem ki jókívánságaimat.

A nagymamáknak és nagypapáknak azt kívánom, legyen sok örömük, boldogságuk gyermekeikben és unokáikban. Minden édesanyának és édesapának azt kívánom, hogy az elkövetkező év családjuk, gyermekeik boldogulásáról szóljon. Kívánom, hogy a szemük fényét jelentő gyermekük legyen mindig egészséges! Azoknak pedig, akik betegségben szenvednek, kívánom, hogy hozzon gyógyulást számukra az újesztendő!

A fiatalokhoz fordulva azt kívánom, élvezzék önfeledten szilveszter ünnepét. Vigyázzanak magukra és az éjfélkor érzett öröm élményére épp úgy, ahogy szerelmükre, szeretteikre, családtagjaikra, barátaikra szeretnének vigyázni egész évben. Azt kívánom, éljenek meg minél több sikert, örömöt és boldogságot, mert így válnak alkalmassá arra, hogy szüleiknek, majdani családjuknak és hazájuknak is támaszai legyenek.

A magányosan vagy családjuktól elszakítva ünneplőknek azt kívánom, hogy lélekben öleljék magukhoz mindazokat, akiket szeretnek, mert bizonyosan ők is szeretettel gondolnak rájuk.

Kedves Honfitársaim!

Kívánom, sohase adjuk fel álmainkat. Ha valami nem úgy sikerül, ahogy elterveztük, mindig legyen erőnk ismét talpra állni.

Régi bölcsesség, hogy minden ember a maga sorsának kovácsa, de az talán még ennél is fontosabb igazság, hogy mi, magyarok egymás sorsának is kovácsai vagyunk. Olyan országot, olyan hazát kell alkotnunk, amelynek fundamentuma az egymásnak megadott tisztelet, a jó szó és a jó szomszédság, a jövőnkért viselt felelősség és egymás teljesítményének megbecsülése.

Gondoljuk csak meg, mire lennénk képesek, ha vennénk egy nagy levegőt, és így vágnánk neki az új esztendőnek! Vajon nem élhetnénk-e úgy, ahogy himnuszunkban is áll: jó kedvvel, bőséggel? Szívből kívánom, hogy így legyen! Szívből kívánom, mert ez a jókívánságok éjszakája.

Szilveszter mindig új fényeket, új álmokat hoz életünkbe. Ez az a nap, amikor az éjféli koccintás után a szívünkre öleljük mindazokat, akik igazán fontosak életünkben.

Szeretettel köszöntöm Önöket az új esztendőben!

Boldog új évet, Magyarország!

Legújabb kiadvány
Legújabb kiadvány
Legújabb videó