Sajtóközlemények, fotók, videók és beszédek

ELNÖKI NYILATKOZATOK

2019. május 09.

Az Európai Unió köztársasági elnökeinek közös felhívása az európai választások előtt

A 2019. májusi európai választásokat megelőző közös európai felhívás

Európa a valaha megfogant legjobb ötletünk

Azt követően, hogy a fékevesztett nacionalizmus és más szélsőséges ideológiák két kegyetlen világháborúhoz vezettek, az európai integráció hozzájárult az európai béke évszázados álmának valóra váltásához. A békét és a szabadságot, a gyarapodást és a jólétet mind a mai napig nem tekinthetjük, és ne is tekintsük magától értetődőeknek. Valamennyiünk tevőleges hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a békés és integrált Európa nemes gondolata valósággá váljon.

A 2019. évi választások különös jelentőséggel bírnak: Önök, európai polgárok fogják eldönteni, hogy az Európai Unió melyik utat kövesse. Mi, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Németország, Észtország, Írország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Olaszország, a Ciprusi Köztársaság, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia és Finnország államfői ezért felhívással fordulunk valamennyi európai polgárhoz, akik jogosultak részt venni a 2019 május végi európai parlamenti választáson.

Európai népei saját szabad akaratukból egyesültek az Európai Unióban, mely a szabadság, az egyenlőség, a szolidaritás, a demokrácia, az igazságosság és a lojalitás alapelvein nyugszik mind tagállamaiban, mind azok között. Olyan uniót hoztak létre, amely példa nélküli Európa történelmében. Európai Uniónkban az Európai Parlament megválasztott képviselői az Európai Unió Tanácsával, azaz valamennyi tagállam kormányával együtt határozzák meg az Európára vonatkozó szabályokat, valamint az európai költségvetés felhasználásának módját.

Mindannyian európaiak vagyunk

Sokak számára Európában, különösen a fiatalabb generáció körében, az európai polgárság magától értetődővé vált. Számukra nincs ellentmondás falujuk, városuk, régiójuk, nemzetük szeretete és az elkötelezett európaiság között.

A mi Európánk együtt képes a kihívások leküzdésére

Az Európai Unió ezekben a hónapokban még a korábbiaknál is komolyabb kihívásokkal szembesül. Az európai integráció kezdete óta először fordul elő a közbeszédben az integráció valamely elemének, például a szabad mozgáshoz való jognak a korlátozása vagy közös intézmények megszüntetése. Először fordul elő, hogy egy tagállam az Unió elhagyását tervezi. Ugyanakkor más tagállamok szorosabb integrációt sürgetnek az EU-ban vagy az euró-övezetben, illetve többsebességű Európát szeretnének.

E kérdésekkel kapcsolatban a különböző tagállamok állampolgárai és kormányai eltérő álláspontot képviselnek, akárcsak mi, államfők is. Abban azonban valamennyien egyetértünk, hogy az európai integráció és egység nélkülözhetetlen, és Európa jövőjét továbbra is az unióban látjuk. Csak egy erős közösség lesz képes szembenézni korunk globális kihívásaival. A klímaváltozás, a terrorizmus, a gazdasági globalizáció és a migráció nem állnak meg az országhatároknál. Ezekkel a kihívásokkal szemben csak akkor lehetünk sikeresek, és akkor haladhatunk tovább a gazdasági és társadalmi kohézió és fejlődés útján, ha intézményi szinten egyenlő partnerekként működünk együtt.

Erős és integrált Európát akarunk

Ezért erős Európai Unióra van szükségünk, olyanra, amely közös intézményekkel rendelkezik, olyanra, amely folyamatosan és kritikusan ellenőrzi saját tevékenységét, és képes a megújulásra, olyanra, amelynek élő, lélegző bázisát állampolgárai és tagállamai jelentik.

Ennek az Európának a jövőbe vezető legmegfelelőbb lépésekről eleven politikai eszmecserére van szüksége a 2017. március 25-i Római Nyilatkozat alapján. Európa a vélemények és gondolatok nagyon széles skálájának befogadására képes. Semmiképp nem léphetünk azonban vissza egy olyan Európa irányába, amelyben az egyes országok nem egyenlő partnerek, hanem ellenfelek.

Egyesített Európánknak a népei erős szavazatára van szüksége. Ezért intézünk felhívást Önökhöz, hogy éljenek szavazati jogukkal. A szavazás tétje közös európai jövőnk.

Rumen Radev,
a Bolgár Köztársaság elnöke

Miloš Zeman,
a Cseh Köztársaság elnöke

Frank-Walter Steinmeier,
a Németországi Szövetségi Köztársaság elnöke

Kersti Kaljulaid,
az Észt Köztársaság elnöke

Michael D. Higgins,
Írország elnöke

Prokópisz Pavlópulosz,
a Görög Köztársaság elnöke

Emmanuel Macron,
a Francia Köztársaság elnöke

Kolinda Grabar-Kitarović,
a Horvát Köztársaság elnöke

Sergio Mattarella,
az Olasz Köztársaság elnöke

Nikosz Anasztasziádisz,
a Ciprusi Köztársaság elnöke

Raimonds Vējonis,
a Lett Köztársaság elnöke

Dalia Grybauskaitė,
a Litván Köztársaság elnöke

Áder János,
Magyarország köztársasági elnöke

George Vella,
a Máltai Köztársaság elnöke

Alexander Van der Bellen,
az Osztrák Köztársaság elnöke

Andrzej Duda,
a Lengyel Köztársaság elnöke

Marcelo Rebelo de Sousa,
a Portugál Köztársaság elnöke

Klaus Iohannis,
Románia elnöke

Borut Pahor,
a Szlovén Köztársaság elnöke

Andrej Kiska,
a Szlovák Köztársaság elnöke

Sauli Niinistö,
a Finn Köztársaság elnöke


Joint Call for Europe ahead of the European elections in May 2019


Europe is the best idea we have ever had

European integration has helped to realise a centuries-old hope for peace in Europe after unbridled nationalism and other extreme ideologies led Europe to the barbarity of two world wars. To this day, we cannot and should not take peace and freedom, prosperity and well-being for granted. It is necessary that we all engage actively for the great idea of a peaceful and integrated Europe.

The 2019 elections are of special importance: It is you, the European citizens who decide which path the European Union shall follow. We, the Heads of State of Bulgaria, Czech Republic, Germany, Estonia, Ireland, Greece, France, Croatia, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia and Finland therefore call on all European citizens who are entitled to vote to take part in the elections to the European Parliament at the end of May 2019.

The peoples of Europe have united out of their own free will in the European Union, which is founded on the principles of liberty, equality, solidarity, democracy, justice and loyalty within and between its members. A Union which is unprecedented in the history of Europe. In our European Union, the elected Members of the European Parliament, along with the Council of the European Union, that is, the Governments of all Member States, decide which rules should apply in Europe and how Europe’s budget should be spent.

We are all Europeans

For many people in Europe, particularly among the young generation, their European citizenship has become second nature to them. It is not a contradiction for them to love their village, town, region or nation and to be committed Europeans.

Our Europe is able to meet challenges together

In these months, more than ever before, the European Union is facing profound challenges. For the first time since European integration began, people are talking about rolling back one or more integration steps, such as freedom of movement or abolishing joint institutions. For the first time a Member State intends to leave the Union. At the same time, others call for more integration in the EU or the Eurozone or for a multi-speed Europe.

Views on these matters differ among the citizens and governments of the Member States, as well as between us Heads of State. However, we all agree that European integration and unity is essential and that we want to continue Europe as a Union. Only a strong community will be able to face up to the global challenges of our time. The effects of climate change, terrorism, economic globalisation, and migration do not stop at national borders. We will only meet these challenges successfully and continue on the road to economic and social cohesion and development by working together as equal partners at the institutional level.

We want a strong and integrated Europe

We thus need a strong European Union, a Union that has joint institutions, a Union that constantly reviews its work with a critical eye and is able to reform itself, a Union that is built on its citizens and on its Member States as a vital base.

This Europe needs a vibrant political debate on the best path forward into the future starting from the Rome Declaration of 25th March 2017 as a basis. Europe is able to withstand a very wide range of opinions and ideas. But there definitely must not be a return to a Europe in which countries are no longer equal partners but opponents.

Our united Europe needs a strong vote by the peoples. This is why we call on you to exercise your right to vote. It is our common European future that is on the ballot.

Rumen Radev
President of the Republic of Bulgaria

Miloš Zeman
President of the Czech Republic

Frank-Walter Steinmeier
President of the Federal Republic of Germany

Kersti Kaljulaid
President of the Republic of Estonia

Michael D. Higgins
President of Ireland

Prokopios Pavlopoulos
President of the Hellenic Republic

Emmanuel Macron
President of the French Republic

Kolinda Grabar-Kitarović
President of the Republic of Croatia

Sergio Mattarella
President of the Italian Republic

Nicos Anastasiades
President of the Republic of Cyprus

Raimonds Vējonis
President of the Republic Latvia

Dalia Grybauskaitė
President of the Republic of Lithuania

János Áder
President of the Republic of Hungary

George Vella
President of the Republic of Malta

Alexander Van der Bellen
President of the Republic of Austria

Andrzej Duda
President of the Republic of Poland

Marcelo Rebelo de Sousa
President of the Portuguese Republic

Klaus Iohannis
President of Romania

Borut Pahor
President of the Republic Slovenia

Andrej Kiska
President of the Slovak Republic

Sauli Niinistö
President of the Republic of Finland

Legújabb videó