Sajtóközlemények, fotók, videók és beszédek

ELNÖKI NYILATKOZATOK

2018. május 15.

Elnöki nyilatkozat református elöljáróknál tett látogatást követően

Harmadik alkalommal kell hasonló ügyben a nyilvánossághoz fordulnom. Először 2012 júniusában, amikor Schweitzer József nyugalmazott főrabbit érte atrocitás az utcán. Másodszor négy esztendővel ezelőtt, amikor Pásztor Istvánt, a vajdasági magyarok elnökét támadták meg. Most pedig az egy hete a Parlament előtt történtek miatt.

Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke,Szenn Péter, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke és Gér András, a Református Egyház zsinati tanácsosa meghívásomra az Országgyűlés alakuló ülésének vendégei voltak. Egyházi hivatásukban mindhárman nagy alázattal szolgálják a békességet, hirdetik az egymás iránti tiszteletet és a szeretet törvényét.

A Parlament épületéből kilépve azonban azt kellett tapasztalniuk, hogy vannak, akik csak a gyűlöletkeltés, a rombolás, az erőszak törvényét ismerik. Ők hárman, akik egyházi vezetőként mindent megtesznek az itthoni és határon túli közösségeink lelki egészségéért és boldogulásáért, most megdöbbenve tapasztalták, hogy a tüntetők közül jó néhányan emberi mivoltukból kivetkőzve aljasul gyalázzák őket.

Nincs az a sérelem, amely igazolhatná, hogy Magyarországon becsületes, jó szándékú embereket, nagyra becsült vallási vezetőket, egy tisztességben megőszült tudóst, egy öt gyermekes édesapát ilyen méltatlan támadás érjen.

Akik nem ismerve se Istent, se embert, csak üvöltözni, gyalázkodni képesek, sötét erőknek engedik át önmagukat.

A véleménynyilvánítás szabadsága Alaptörvényben biztosított alapvető jog, amely mindenkit megillet. De ennek a szabadságnak minden demokráciában világos határa van. Ez a határ ott húzódik, ahol a kinyilvánított vélemény durva agresszióban, fenyegetésben ölt testet, sérti a másik személyes szabadságát, emberi méltóságát. 2018. május 8-án a Kossuth téren sokan lépték át ezt a határt.

2012-ben azt mondtam: „Nem elég tiltakoznunk, nincs más választásunk: mások mocskát nekünk kell eltakarítanunk.”

2014-ben pedig: „Nem fordíthatjuk el tekintetünket, ha bárkit vallása, társadalmi hovatartozása, nemzetisége, politikai meggyőződése vagy véleménye miatt bántalmaznak… Minden ilyen esetben félre kell tenni a politikai haszonlesést, ravaszkodást, méricskélést, egyetlen erkölcsös cselekedet lehetséges: minden politikai nézetkülönbséget és megfontolást félretéve, egy emberként állunk azok mellé, akiket emberi méltóságukban és magyarságukban megaláztak és megsértettek.”

Egy hete várok erre a megnyilatkozásra. Hiába.

Ezért a magukról megfeledkezett és önmagukból kifordult tüntetők és az eddig hallgatásba burkolózó politikusok helyett megkövetem Huszár Pált, Szenn Pétert és Gér Andrást.

Legújabb videó