Sajtóközlemények, fotók, videók és beszédek

ELNÖKI NYILATKOZATOK

2015. május 08.

Elnöki nyilatkozat az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényről

Az Országgyűlés 2015. április 28-án fogadta el az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, mely alapvetően érinti a nemzeti parkok működését.

Az elfogadott törvényt az Országgyűlés elnöke május 3-án küldte meg hivatalomnak. A jogszabály aláírása előtt az alkotmányosan rendelkezésemre álló 5 nap alatt ezúttal is alapos vizsgálatot folytattam. Álláspontom szerint a jogszabály egyes rendelkezései és elfogadásának módja nincsenek összhangban hazánk Alaptörvényével, ezért a törvény alkotmányossági normakontrollját kezdeményezve a mai napon az Alkotmánybírósághoz fordultam.

A polgári demokrácia legfőbb ismérve a normakövetésen nyugvó jogállami működés, melynek fontos garanciáját jelenti a normakontroll kezdeményezésének alkotmányosan intézményesített joga. A törvényhozói akarat ugyanis csak az Alaptörvénnyel összhangban szolgálhatja a közjót, és ennek a törvények legapróbb részletkérdéseiben is tükröződnie kell.

Arra kértem az Alkotmánybíróságot, hogy három kérdést vizsgáljon meg:

1., Fogadott-e el az Országgyűlés feles többséggel olyan rendelkezéseket, amelyekről minősített többséggel kellett volna döntenie? Ez felveti a törvény egyes részeinek közjogi érvénytelenségét.

2., Sérültek-e a természetvédelem korábban elért szintjének megőrzését szolgáló intézményi garanciákra vonatkozó szabályok?

3., A jogszerűen megkötött, hatályos szerződések e törvénnyel módosíthatók-e?

Az indítvány elbírálására 30 nap áll az Alkotmánybíróság rendelkezésére. Mindannyiunk érdeke, hogy a nemzeti parkok működését illetően az Alkotmánybíróság döntését követően megnyugtató, egyértelmű jogi helyzet keletkezzen.

Áder János
Magyarország köztársasági elnöke

A köztársasági elnök indítványát innen töltheti le.

Vízügyi cselekvési program
Vízügyi cselekvési program
Legújabb kiadvány
Legújabb kiadvány