Sajtóközlemények, fotók, videók és beszédek

ELNÖKI NYILATKOZATOK

2013. szeptember 27.

Államfői nyilatkozat a Nemzeti Választási Bizottság választott tagjainak jelöléséről

A 2014-es esztendő újabb fontos éve lesz demokráciánk lassan negyedszázados történetének. Az 1990-es polgári átalakulást követően hazánk választópolgárai jövő tavasszal immár hetedik alkalommal nyilvánítják ki akaratukat szabad és demokratikus országgyűlési választások keretében, és ugyanebben az évben kerül sor a helyhatósági és az európai parlamenti választásokra is.

Magyarország Alaptörvénye biztosítja, hogy a választópolgárok képviselőiket általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással válasszák meg. A választások tisztasága felett a Nemzeti Választási Bizottság, a Kúria és az Alkotmánybíróság őrködik.

A Nemzeti Választási Bizottság 7 tagjára és 3 póttagjára a törvény értelmében a köztársasági elnök tesz javaslatot az őket megválasztó országgyűlés számára. Az országgyűlés által megválasztott tagokból megalakuló Nemzeti Választási Bizottságba ezen felül a parlamenti pártok képviselőcsoportjai is jogosultak további egy-egy tag delegálására, a választások kiírását követően pedig minden országos listát állító párt is jogosulttá válik ugyanerre.

Demokratikus társadalmunk alapvető érdeke, hogy olyan jól működő és tekintéllyel bíró testület jöjjön létre, amelynek mind választott, mind pártdelegált tagjai méltók a beléjük vetett bizalomra, és akiket egyetlen cél vezérel: a választások törvényes lebonyolításának biztosítása.

Magyarország köztársasági elnökeként kizárólag olyan jelölteket ajánlok az országgyűlés figyelmébe, akik minden tekintetben megfelelnek a törvényi előírásoknak. Mindannyian felkészült jogászok. A törvényi rendelkezések mellett a jelöltek kiválasztásakor további öt alapelvet is meghatároztam.

Az első elv, hogy a jelöltek között nagy gyakorlati, közigazgatási, választójogi tapasztalattal, illetve magas szintű jogelméleti vagy közjogi felkészültséggel rendelkező szakemberek egyaránt helyet kapjanak. Fontos elv számomra az is, hogy a testületben ne csak felkészült fővárosi jogászok, hanem a hivatásukat vidéken gyakorló kiváló szakemberek is méltó súllyal legyenek jelen. Harmadik elvem, hogy a felálló testület munkájában a nagyobb tapasztalatú nemzedékek képviselőinek bölcsessége és a fiatalabb jogászgenerációk innovatív szemlélete is ötvöződjön, miként jelentős szempontnak tekintem azt is, hogy a testület munkájában a kontinuitás és a megújulás értékei egyszerre tükröződjenek. Végül kiemelten fontos számomra az is, hogy az általam jelölt testület összetételében a nők társadalmi szerepe iránti megbecsülés és tisztelet is kifejezésre jusson.

* * *


Dr. Bozsóki Éva a jelenlegi OVB választott tagjaként a kontinuitást, a testületi munka folyamatosságát és a nagy tapasztalaton nyugvó kiváló jogászi felkészültség értékeit egyszerre képviseli. Dr. Bozsóki Évát arra kértem föl, hogy a jövőben is vállalja azt a megbízatást, amit eddig betöltött, hiszen 2010 júliusától az Országos Választási Bizottság választott tagja. Ügyvéd, önálló ügyvédi irodáját vezeti. Fő szakterülete a helyi önkormányzatok jogi képviselete.

Dr. Tóta Áronné dr. Zentai Ildikó a megyei szintű közigazgatásban szerzett tapasztalataival számos demokratikus választás során is jártasságot szerzett. Sok évtizede részese és alakítója is a magyar közigazgatásnak: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal hivatalvezetője volt 8 éven át 1995-től nyugdíjazásáig – de még ma is aktív, részt vesz a közigazgatási vizsgákhoz kapcsolódó oktatásban.

Dr. Bodnár Eszter az alkotmányjog területén szerzett elméleti és oktatói gyakorlata mellett a választási eljárások területén is nagy jártassággal rendelkezik. Személye lehetőséget biztosít arra, hogy a leendő bizottság – ha adott ügyben szükséges – akár európai kitekintést is nyerjen: Bodnár Eszter az Európai Választási Szakértők Egyesületénél dolgozik, 2013 januárjától az egyesület választási jogi szakértője. Korábban 2006-tól 2008-ig jogászként az Országos Választási Iroda munkáját segítette. Szakmai életrajzában láthatják majd, hogy számos választójoggal kapcsolatos publikáció fűződik nevéhez.

Dr. Lugossy-Sági Krisztina ügyvédként praktizál – de az elmúlt években sok tapasztalatot szerzett a közigazgatásban is, hiszen 1998 óta önkormányzat, majd minisztériumok munkatársa volt. 2012-től részt vesz a Tisztességes Választásért Alapítvány munkájában. Az alapítvány 2009 óta azon dolgozik, hogy a választásokhoz kapcsolódó jogi tudás minél szélesebb körben ismertté váljon – annak érdekében is, hogy megelőzzük a visszaéléseket.

Megbízatása folytatására kértem dr. Sasvári Róbert urat is, aki választási gyakorlattal és átfogó jogalkalmazói tapasztalattal rendelkezik, hiszen 2010-től az Országos Választási Bizottság elnökhelyettese. A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi végzettséget, jelenleg Budapesten praktizál ügyvédként.

Dr. Patyi András rektor urat úgy gondolom, nem kell bemutatni, hiszen másfél évvel ezelőtt, amikor átvette rektori kinevezését a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, széles körben ismertté vált szakmai munkássága. Szerteágazó tudása, jogi és közigazgatási tapasztalata, oktatói munkássága, hazai és külföldi tudományos tevékenysége számomra garancia arra, hogy értékes munkatársa lesz a Nemzeti Választási Bizottságnak.

Dr. Csenterics Ferenc személye szintén nem ismeretlen a jogászszakma előtt, több évtizedes ügyvédi gyakorlattal rendelkezik: 1971 óta ügyvéd, 1992 óta elnöke a Pest Megyei Ügyvédi Kamarának, 2006-tól pedig elnökhelyettese a Magyar Ügyvédi Kamarának.

Dr. Boda Pál úr szintén több éves joggyakorlattal rendelkezik, hiszen 1994-től a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság alelnöke. Boda Pál ügyvéd, Kaposváron dolgozik, Szakterülete a civilisztika, a magánjog tudománya. Vezető tisztséget töltött be a Somogy Megyei Ügyvédi Kamaránál, és tagja volt az Igazságügyi Minisztérium jogi szakvizsgabizottságának is.

Dr. Fábián Adrián a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett 11 évvel ezelőtt. Tudományos karrierje azóta meredeken ível felfelé, ma már az egyetem dékánhelyettese, tanszékvezető tanára: közigazgatási és szabálysértési jogot oktat. Négy könyve és közel száz publikációja jelent meg a közigazgatási jog számos tárgykörében.

Önkormányzati és választási tapasztalatokkal is rendelkezik dr. Rádi Péter, aki Budapest IX. kerületében tagja volt a választási bizottságnak, korábban pedig a veresegyházi önkormányzat jogi bizottságának a munkáját segítette. Dr. Rádi Péter 2000-től ügyvédként dolgozik.

Legújabb kiadvány
Legújabb kiadvány
Legújabb videó
Legfrissebb sajtóközlemény
2020. október 14.
Közlemény az egészségügyi törvényről