Sajtóközlemények, fotók, videók és beszédek

ELNÖKI NYILATKOZATOK

Elnöki nyilatkozat az Alaptörvény negyedik módosításáról

Tisztelt Honfitársaim!

Megválasztásom pillanatában világossá tettem: ha száz jó törvényt kapok, százat írok alá. Ha száz rosszat, százat küldök vissza az Országgyűlésnek.

Elmondtam azt is, hogy „bár a népakarat mindig rész szerint osztja ki a kormány- és az ellenzéki pártok súlyát, ám e súlytól függetlenül minden parlamenti pártot egyetemlegesen terhel az ország sorsáért, jó híréért, hiteléért viselt felelősség”.

És Önök előtt fogadtam meg azt is, hogy „Magyarország köztársasági elnökeként maradéktalanul viselni fogom az Alaptörvényben rám rótt felelősséget”.

Mostani döntésemet is ennek figyelembevételével hoztam meg.

Döntésem pedig az, hogy – az Alaptörvényben foglalt elnöki kötelezettséggel egyezően – az Alaptörvény negyedik módosítását aláírom és kihirdetem. Ez az egyetlen alkotmányos választásom, amely összhangban van eskümmel, a fennálló törvényes rendelkezésekkel és az Alkotmánybíróság 20 év alatt meghozott határozataival.

Az alkotmány elfogadása vagy módosítása ügyében ugyanis az Alaptörvény egyszerű és világos szavakkal rögzíti, idézem:

„A köztársasági elnök az Alaptörvényt vagy az Alaptörvény módosítását a kézhezvételétől számított öt napon belül aláírja, és elrendeli a hivatalos lapban való kihirdetését.”

Egyértelmű alkotmányos kötelezettségem, hogy az alkotmánymódosítást aláírjam és kihirdessem. Függetlenül attól, hogy a módosítás kinek az ízlésével találkozik, és függetlenül attól, hogy ez tetszik-e nekem, vagy sem.

Megingathatatlanul hiszek abban, hogy közös jövőnket azzal szolgáljuk elsősorban, ha minden körülmények között ragaszkodunk a jogállami keretekhez.

Biztosan tudom, hogy sok millióan vannak, akik így éreznek, így gondolkodnak, és így is cselekednek.

Én is ezt teszem.

Ezt teszem nemzetünk mindazon tagjaival együtt, akik a napi hangoskodáson túlmutató rendet, biztonságot, jogállamot, demokráciát szeretnének országunkban.

Minden nap és minden percben arra törekszem, hogy minden ügyben eskümhöz híven járjak el.

Ehhez Kölcsey hitvallása ad újra és újra erős támaszt, amely így szól: „a haza minden előtt”.


előző oldal12következő oldal

Legújabb kiadvány
Legújabb kiadvány
Legújabb videó