Sajtóközlemények, fotók, videók és beszédek

ELNÖKI NYILATKOZATOK

2012. június 06.

Áder János nyílt levele a Schweitzer Józsefet ért inzultust követően

Nyílt levél Honfitársaimhoz!

„A kereszténység nem fér össze az antiszemitizmussal! Nem fér össze a gyűlöletkeltéssel és az indulatok szításával semmilyen vallási közösség, semmilyen népcsoport ellen. (…) Az antiszemitizmus nem fér össze az emberséggel! A Biblia szerint minden ember Isten teremtménye. Mindnyájan egymás testvérei vagyunk.”
Erdő Péter bíboros, 2012. április 15.

2012. június 5-én magyarul beszélő rasszista ismeretlen a nyílt utcán fenyegette a 90 esztendős Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbit, a mindannyiunk által tisztelt Széchenyi-díjas tudóst és vallási vezetőt.

Ez az inzultus bár Schweitzer professzor urat érte, mégis önbecsülésünkben támadott meg minket, magyarokat. Az elkövető hiába magányos és ismeretlen, az ilyen és ehhez hasonló, nemzetünk bármely tagját, értékét támadó tettek szégyenével nekünk, mindannyiunknak kell szembenéznünk. Nem elég tiltakoznunk, nincs más választásunk: mások mocskát nekünk kell eltakarítanunk.

Szólítom Magyarország minden jóérzésű és tiszta szándékú polgárát, emeljünk közösen áthatolhatatlan lelki és szellemi falat minden rasszista, kirekesztő, öncélú gyűlölködésre okot adó megnyilvánulás elé. Javaslom, egyszer s mindenkorra tegyük világossá, senki sem érezheti magát feljogosítva arra, hogy bárkit vallási, származási, kulturális vagy nemzeti identitásában megsértsen, megalázzon, fenyegessen vagy kirekesszen. Aki mégis így cselekszik, az önmagát zárja ki a diktatúrák embertelen szellemiségét elutasító, szabadságszerető politikai nemzetünkből.

A gyűlölet a rombolás energiája. Én az építeni akarókhoz szólok. Arra kérem minden honfitársamat, együtt emeljünk falat közös értékeink védelmében. Tegyük világossá, mondjuk el gyermekeinknek, és tegyük szóvá mindennapi életünkben: egyetlen rendes magyar ember sem áll a rombolás oldalán, ezért semmiféle közösséget nem vállalunk az ilyen és ehhez hasonló gyáva tettek magyarul beszélő ismeretlen elkövetőivel.

Az előttünk járóknak, önmagunknak és az utánunk jövőknek is tartozunk azzal, hogy kimondjuk: aki bármely okból és indokból politikai nemzetünk bármely tagját vagy közös értékét tagadja vagy meggyalázza, az önmagát gyalázza meg.

Személyes felelősségvállalását közös jövőnkért nagyrabecsüléssel köszönöm!

2012. június 6.
Áder János
Magyarország köztársasági elnöke

Legújabb videó