\

A köztársasági elnöki intézményrőlÁllampolgársági ügyek
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja alapján az állampolgársági ügyekért felelős miniszter előterjesztésére a köztársasági elnök dönt az állampolgárság megszerzésével és megszűnésével kapcsolatos ügyekben.

Kegyelmi ügyek
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés g) pontja értelmében az igazságügyi miniszter, illetve a legfőbb ügyész előterjesztése alapján a köztársasági elnök gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát.

Területszervezési döntések
A köztársasági elnök az érintett önkormányzat kezdeményezésére és a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter előterjesztésére dönt a városi cím adományozásáról, továbbá a község alakításáról, egyesítéséről, a községegyesítés megszüntetéséről, a város és a község elnevezéséről.

A köztársasági elnök a Magyar Honvédség főparancsnoka
Az Alaptörvény 9. cikk (2) bekezdése alapján a köztársasági elnök a Magyar Honvédség főparancsnoka. A főparancsnoki funkcióval járó feladatok és felelősség alkotmányos gyakorlásakor elsősorban a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A köztársasági elnök a honvédelemért felelős miniszter előterjesztésére jóváhagyja az ország fegyveres védelmének tervét, kinevezi és felmenti a Magyar Honvédség parancsnokát, valamint a honvédségi szervezetek részére okirattal csapatzászlót adományoz.

A választásokkal és a népszavazással kapcsolatos hatáskör
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés e) pontja szerint a köztársasági elnök kitűzi az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását, valamint az európai parlamenti választás és az országos népszavazás időpontját.

Kitüntetések adományozása
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja alapján a köztársasági elnök a törvényben meghatározott kitüntetéseket, díjakat és címeket adományoz.

Magyarország állami kitüntetéseit a miniszterelnök előterjesztésére a köztársasági elnök adományozza.Legújabb videó