\

A köztársasági elnöki intézményrőlKinevezések, felmentések, jelölések
Az Alaptörvény és a vonatkozó törvények alapján a köztársasági elnök hatáskörébe tartozik számos tisztségviselő kinevezése és felmentése, továbbá a köztársasági elnök jelölésével, javaslatával szerepet játszik több olyan esetben is, amikor a kinevezés, megválasztás nem az ő hatásköre.

A miniszterelnököt a köztársasági elnök javaslatára választja meg az Országgyűlés. A miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és menti fel a minisztereket és az államtitkárokat.

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és menti fel a hivatásos bírákat, dönt a bírák mentelmi jogának felfüggesztése kérdésében.

A Kúria és az OBH elnökét a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja meg. A köztársasági elnök nevezi ki az OBH általános elnökhelyettesét és elnökhelyetteseit az OBH elnökének javaslatára, valamint a Kúria elnökhelyetteseit a Kúria elnökének javaslatára.

A legfőbb ügyészt a köztársasági elnök javaslatára választja meg az Országgyűlés, helyetteseit a legfőbb ügyész javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki.

A köztársasági elnök nevezi ki a Költségvetési Tanács elnökét.

A miniszterelnök javaslatára az államfő nevezi ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökét és alelnökeit, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét, az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnökét, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökét.

A Gazdasági Versenyhivatal két elnökhelyettese személyére javaslatot a Gazdasági Versenyhivatal elnöke tesz a miniszterelnöknek, aki azt – egyetértése esetén – előterjeszti a köztársasági elnöknek. Az elnökhelyetteseket a köztársasági elnök nevezi ki, és egyben megbízza az egyik elnökhelyettest a Versenytanács elnöki teendőinek az ellátásával. A Versenytanács többi tagját a Gazdasági Versenyhivatal elnökének javaslatára nevezi ki, illetve menti fel a köztársasági elnök.

A köztársasági elnök tesz javaslatot az Országgyűlésnek az alapvető jogok biztosának a személyére.

Az állami felsőoktatási intézményekbe az egyetemi tanárokat a rektor javaslata alapján, az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére a köztársasági elnök nevezi ki, illetve menti fel. Nem állami felsőoktatási intézmény esetén az egyetemi tanári kinevezést az intézmény fenntartója – a miniszter útján – kezdeményezi a köztársasági elnöknél.

A rektorokat az egyetemi tanárok közül, a szenátus döntése alapján, a miniszter előterjesztésére a köztársasági elnök bízza meg, illetve menti fel. A nem állami egyetemek rektorainak kinevezésére és felmentésére vonatkozó javaslatot, a fenntartó javaslata alapján, szintén az oktatásért felelős miniszter terjeszti elő a köztársasági elnöknek.

A külügyminiszter előterjesztésére a köztársasági elnök bízza meg és menti fel a nagyköveteket és a követeket.

Az illetékes miniszterek előterjesztései alapján az államfő kinevezi és előlépteti a tábornokokat.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökét a hazai akadémikusok közül – a hazai akadémikusok javaslata alapján – az Akadémia közgyűlése választja meg; a megválasztott elnököt tisztségében a köztársasági elnök megerősíti.

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnökét a magyar állampolgárságú rendes tagok közül három évre az MMA közgyűlése választja, őt tisztségében a köztársasági elnök megerősíti.Legújabb videó
Legújabb kiadvány
Legújabb kiadvány