\

A köztársasági elnöki intézményrőlKinevezések, felmentések, jelölések
Az Alaptörvény és a vonatkozó törvények alapján a köztársasági elnök hatáskörébe tartozik számos tisztségviselő kinevezése és felmentése, továbbá javaslatot tesz olyan esetekben is, amikor a kinevezés, megválasztás nem az ő hatásköre.

A miniszterelnököt a köztársasági elnök javaslatára választja meg az Országgyűlés. A miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és menti fel a minisztereket és az államtitkárokat.

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és menti fel a hivatásos bírákat, dönt a bírák mentelmi jogának felfüggesztése kérdésében.

A Kúria és az OBH elnökét a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja meg. A köztársasági elnök nevezi ki az OBH elnökének javaslatára az OBH elnökhelyetteseit, valamint a Kúria elnökének javaslatára a Kúria elnökhelyetteseit.

A legfőbb ügyészt a köztársasági elnök javaslatára választja meg az Országgyűlés, helyetteseit a legfőbb ügyész javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki.

A köztársasági elnök nevezi ki a Költségvetési Tanács elnökét.

A miniszterelnök javaslatára az államfő nevezi ki a Magyar Nemzeti Bank elnökét és alelnökeit, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökét.

A Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyetteseit a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, és egyben megbízza az egyik elnökhelyettest a Versenytanács elnöki teendőinek ellátásával. A Versenytanács többi tagját a Gazdasági Versenyhivatal elnökének javaslatára nevezi ki, illetve menti fel a köztársasági elnök.

A köztársasági elnök tesz javaslatot az Országgyűlésnek az alapvető jogok biztosának személyére.

Az állami felsőoktatási intézményekbe az egyetemi tanárokat a rektor javaslata alapján, az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére a köztársasági elnök nevezi ki, illetve menti fel. Nem állami felsőoktatási intézmény esetén az egyetemi tanári kinevezést az intézmény fenntartója – a miniszter útján – kezdeményezi a köztársasági elnöknél.

A rektorokat az egyetemi tanárok közül, a szenátus döntése alapján, a miniszter előterjesztésére a köztársasági elnök bízza meg, illetve menti fel. A nem állami egyetemek rektorainak kinevezésére és felmentésére vonatkozó javaslatot, a fenntartó javaslata alapján, szintén az oktatásért felelős miniszter terjeszti elő a köztársasági elnöknek.

A külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére a köztársasági elnök bízza meg és menti fel a nagyköveteket és a követeket.

Az illetékes miniszterek előterjesztései alapján az államfő kinevezi és előlépteti a tábornokokat, valamint dönt szolgálati viszonyuk megszűnéséről.

A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése által megválasztott elnököt a köztársasági elnök megerősíti tisztségében.

A Magyar Művészeti Akadémia közgyűlése által megválasztott elnököt a köztársasági elnök megerősíti tisztségében.Legújabb videó