Sajtóközlemények, fotók, videók és beszédek

BESZÉDEK

2021. szeptember 17.

Áder János köztársasági elnök köszöntője a Magyarország Barátai Alapítvány által szervezett konferencia résztvevőinek adott fogadáson

1845 februárjában Deák Ferenc egyik beszédében arra buzdította hallgatóságát, hogy vegyenek részt az akkor még csak alig pár hónapja létező, Kossuth Lajos-féle Országos Védegylet munkájában. Támogassák a magyar ipart. Tegyenek hitet egy erősebb, gazdaságilag önállóbb Magyarország mellett. Választásaikkal, hétköznapi döntéseikkel is járuljanak hozzá az ország boldogulásához. Ma talán így mondanánk: tetteikkel legyenek „Magyarország barátai”.

És ahogy lenni szokott, a haza bölcse kiváló szónoki fordulattal a következő történetet idézte: „Egykor egy franciát arról kérdeztek, ki verte meg Marengónál az ellenséget? Én, mondá, és még 70 ezer.” Deák beszédét így folytatta: „… annak (vagyis a Védegyletnek, ha eredményesen működik) minden egyes tagja, ha Isten is úgy akarja, magáról egykor elmondhatja: én, és még […] millió védegyleti tag mentette meg a sorvadó hazát.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Én és még 70 ezer... Én és még millió védegyleti tag… Együtt menteni, együtt alkotni, együtt győzni.

A Magyarország Barátai Alapítvány hasonló gondolatra szerveződött. Közös célért összekapcsolni mindazokat, akik hisznek a személyes hitvallás, a közvetlen tapasztalat, az elismert teljesítmény sorsformáló erejében. Hogy találkozzanak, akiknek a szívügyük Magyarország. Hogy együtt gondolkodjanak, együtt fejezzék ki ragaszkodásukat, együtt hallassák a hangjukat. Sosem feledve az egyén felelősségét, az egyén feladatát azért, hogy hazánkról hiteles, méltányos, és az eredményeinkhez hű kép alakulhasson ki a világban.

Tudjuk, az elmúlt másfél esztendőben az összefogás, az együttműködés egészen más formájával szembesültünk. A világon szinte senki sem végezhette a maga munkáját, hétköznapi feladatait a megszokott módon. Nem találkozhattunk egymással úgy, ahogy szerettünk volna, és a közösségek közötti hagyományos kötelékek kényszerűen meglazultak.

Tavaly az Alapítvány találkozója elmaradt, és idén májusban is csak online találkozásra volt lehetőségünk. Akkor azt mondtuk, még mindig a bizonytalanság az állandó, de lassanként talán lépéselőnybe kerülünk a járvánnyal szemben.

És valóban.

A tudomány gyors munkájának köszönhetően már nem állunk fegyvertelenül a vírussal szemben. Nem feledve veszteségeinket, a reményünk, az esélyünk most egészen más, mint akár fél esztendővel ezelőtt volt.

Tisztelt Vendégeink!

Az imént idézett beszédében Deák Ferenc a következőket mondta: „A csudák ideje lejárt, de elég csudaerő rejlik magában az emberben; ész és szilárd akarat mit nem vitt már véghez?”

Úgy hiszem, Magyarország Barátai mindig is bíztak az észben és a szilárd akaratban. Ésszel, tehetséggel, akarattal és hittel érték el eredményeiket, sikereiket. A következő hónapokra sem kívánok mást, mint észt, tehetséget, akaratot, hitet. Ha ez meglesz, nemcsak a járványt győzzük le, de az újrakezdés sikere sem marad el.

Legújabb videó