Sajtóközlemények, fotók, videók és beszédek

BESZÉDEK

2021. április 28.

Áder János fővédnöki köszöntője az Ökoindustria 2021 virtuális zöldipari expo és konferenciára (videóüzenet)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az Ökoindustria idei kiemelt témái: körforgásos gazdaság, hulladékgazdálkodás, e-mobilitás, zöldgazdaság, fenntartható vízgazdálkodás, digitalizálás, környezetbarát termékek.

Sokak számára ezek jól ismert hívószavak. Másoknak a jövő ígéretéből kínálnak egy-egy metszetet. Megint másoknak az üzlet lehetőségét jelentik. De mindenkinek ugyanazt üzenik: sürgős teendőink vannak.

Merre tart a világ, és benne Magyarország?

Évről évre egyre többen látják, hogy egy olyan átalakulás részesei vagyunk, amilyenre aligha volt példa az emberiség történetében. Olyan hatalmas nagyságú gazdaságot szeretnénk egy másik pályára állítani, a változást olyan gyorsan elérni, oly sok ember szemléletét átalakítani, és a számos területet érintő technológiai robbanást kezelni, ami minden képzeletet felülmúl.

A sietség indoka ma már egyre több ember számára egyre nyilvánvalóbb. Vagy összhangba hozzuk gazdaságaink működését a Föld véges erőforrásaival és a teremtett világ működésével, vagy feléljük a következő generációk jövőjét, ami ráadásul mindannyiunknak egyre többe fog kerülni.

A gazdaság pályamódosítása nemcsak kihívást, érdekütközést, de lehetőséget is jelent. A következő években eldől, hogy a piac átalakításában, egy új nemzetközi gazdasági erőtérben milyen szerepet töltünk be. Nem vitás, mindez alapvetően befolyásolja Magyarország versenyképességét. A fenntarthatósági fordulat sikeres megvalósítása a gyártók, fogyasztók, politikai döntéshozók, a tudomány és a társadalom együttműködését igényli. Az ehhez szükséges megoldások gyakran meghökkentően egyszerűek, néha viszont tudományos és mérnöki bravúr van mögöttük.

Az Ökoindustria Szakkiállítás már több mint egy évtizede gyűjti össze a régió innovációit, fenntartható megoldásait. A kiállításon és a kapcsolódó előadásokon érintett problémák közül hármat emelek ki.

Először: körforgásos gazdaság.

Sokan tudják, hogy a gazdasági működésünk zöme jelenleg az úgynevezett lineáris anyagforgalomra épül. Ennek lényege a termeld ki – gyártsd le – használd rövid ideig – dobd el logika.

Ez a gazdasági tevékenység úgy hoz létre hasznot, hogy egyre növekvő mértékben vonja ki a nyersanyagot a természetből, és egyre nagyobb mennyiségű hulladékot termel. 2017-ben a világgazdaság által felhasznált alapanyag mennyisége több mint 100 milliárd tonnát tett ki, és ennek még az egy tizedét sem hasznosítottuk újra. 2050-re – a becslések szerint – a felhasznált alapanyag mennyisége legalább 170 milliárd tonnára fog nőni.

Ez pedig azt jelenti, hogy két végén égetjük a gyertyát. Az erőforrások oldalán szűkítjük a termelésbe bevonható tartalékokat, ugyanakkor növeljük annak környezeti, társadalmi kárait. Lassan belefulladunk saját hulladékunkba. Nézzünk csak az óceánok műanyag szemétszigeteire, az élettelenné vált folyókra, az illegális lerakóvá tett erdősávokra! A feladat nem kisebb, mint hogy a lineáris és körforgásos gazdasági modell jelenlegi kilenc az egyhez arányát egy évtized alatt megfordítsuk.

A kiállítás azt bizonyítja, hogy vannak jó megoldásaink. De nem elég a technológia, nem elég a finanszírozás, ha mi, állampolgárok, családok, fogyasztók közömbösek maradunk.

Másodszor: vízgazdálkodás – a körforgásos gazdálkodás tükrében.

Amikor a körforgásos gazdaság szóba kerül, sokan csak a szilárd hulladékra gondolnak. Arra már kevésbé, hogy a víz körforgásos rendszerben történő használata nélkül nincs körforgásos gazdaság.

Nem csak azért, mert a vízfogyasztás közel háromszor olyan gyorsan növekszik, mint az emberiség létszáma. És nem csak azért, mert az egy főre jutó elérhető átlagos vízmennyiség az utóbbi 40 évben a felére csökkent a Földön.


előző oldal12következő oldal

Legújabb videó