Sajtóközlemények, fotók, videók és beszédek

BESZÉDEK

2013. október 08.

Áder János köztársasági elnök megnyitó beszéde a Budapesti Víz Világtalálkozón

Szabad-e megölni egy csecsemőt, ha ennek árán megmenthető a világ? – tette fel a kérdést Dosztojevszkij.

Mi pedig azt kérdezhetnénk: mit jelent 10 ezer gyermek sorsa? 10 ezer reményt? 10 ezer boldogságot? 10 ezer mosolyt? 10 ezer anya szerető gondoskodását?

Naponta ennyi gyermeket veszítünk el. Az év minden napjának minden percében, így ezekben a percekben is szerte a világon kisgyermekek halálával fizetünk azért, mert nem vagyunk képesek minden újszülött számára biztosítani a tiszta ivóvizet. Földünkön naponta 10 ezer gyermek nem éli meg ötödik életévét a rossz minőségű ivóvíz okozta betegségek miatt.

Igen, Hölgyeim és Uraim,
emiatt évről évre szülők milliói kénytelenek átélni azt a fojtogató fájdalmat, hogy gyermekük nem éri meg az iskoláskort, nem indulhat el a felnőtté válás útján, nem ismeri meg a szerelmet, mint ahogy álmait sem oszthatja meg szüleivel soha többé.

De korántsem kizárólag a gyermekek vannak veszélyben. Világunk összes kórházi ágyának felén ezekben a percekben is olyanok fekszenek, akiket a szennyezett víz tett beteggé.

Földünk sok helyén ezekben az órákban is szakadatlanul zajlik az egészséges ivóvíz hiánya miatti küzdelem. Mint ahogy se szeri, se száma azoknak a helyeknek, ahol értékes termőterületek száradnak ki, életadó vízlelőhelyek apadnak el, féltett vízbázisok kerülnek veszélybe vagy szennyeződnek el jóvátehetetlenül.

Ez a probléma minden kontinens közös gondja. Minket, európaiakat épp úgy érint, mint Észak- és Dél-Amerikát, Ázsiát, Afrikát, Ausztráliát…

Mint ahogy mindannyiunk sorsát közvetlenül érinti az is, hogy a világ édesvízi fajainak egyötöde mára vagy kihalt, vagy a kihalás közelébe került.

Egyre több ember, és egyre több ország kerül szembe egymással a víz birtoklásáért vívott, olykor háborúba is torkolló küzdelemben. Az ivóvíz hiánya bolygónk népességének több mint 40 százalékát sújtja. Minden 10 emberből 4 nem jut elegendő egészséges ivóvízhez. Ha nem fordítjuk meg a folyamatot, 25 év múlva már az emberiség kétharmada lesz ugyanebben a helyzetben.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az itt jelenlévők és a világban ránk figyelők alighanem újabb és újabb drámai tényekkel tudnák kiegészíteni mindezt. Az ENSZ és a legrangosabb tudományos műhelyek által elkészített tanulmányok riasztó megállapításait magam is sokáig tudnám még sorolni…

Úgy vélem, a teremben helyet foglalók és az itteni eseményeket figyelemmel kísérők milliói egy emberként értenek egyet azzal, hogy már az eddig elhangzott tények is éppen elegendőek ahhoz, hogy kimondjuk: ez így biztosan nem mehet tovább.

Az az út, amelyen eddig jártunk, nem járható. Ha mégis tovább megyünk rajta, azzal olyan globális kiszolgáltatottságot teremtünk, amiért már néhány évtizeden belül is nagyon nagy árat kell fizetnie az emberiségnek. Nemcsak a fejlődő országoknak, hanem mindenkinek. Beleértve bolygónk legfejlettebb országait is.

A víz életünk forrása. Személyes életünk és emberi civilizációnk fejlődésének forrása. A teremtés olyan adománya, amely erőteljesen formálta emberi kultúránkat, és ami mindmáig központi szerepet játszik a hívők, a keresztény, a zsidó, a muzulmán, a hindu, a buddhista és megannyi más tiszteletre méltó vallás követőinek hitéletében is.

Mióta ember az ember, a víz mindennapi és szakrális életünk természetes része. Mostantól azonban mégsem elég az eddig megszokott módon tekintenünk rá.

Eljött az idő, amikortól közös jövőnk forrását is meg kell látnunk benne. Azt a forrást, amelynek elvesztése a békés és fenntartható fejlődés esélyének elvesztését, azaz a jövő elvesztését jelentené mindannyiunk számára. Azoknak is, akiknek az életben maradáshoz szükséges víz előteremtése már most is gondot jelent, és azoknak is, akiknek ma még csak az okoz fejtörést, hogy milyen típusú automata öntözőberendezést vásároljanak kertjük pázsitjához. Világunk jelentős részén megszokottá vált, hogy úgy tekintsünk a vízre, mint korlátlanul rendelkezésre álló erőforrásra. De ez tévedés.

Földünk vízmennyisége hiába változatlan az idők kezdete óta. Hiába áll épp annyi rendelkezésünkre, mint évmilliókkal ezelőtt. Ennek a vízmennyiségnek csak elenyésző hányada édesvíz.


előző oldal12következő oldal

Legújabb videó