\

Az intézmény története

A köztársasági elnök Magyarország államfője. Jogállamunk 1990-es megszületésétől napjainkig hazánkban eddig öt személy töltötte be ezt a Magyarország alkotmányos berendezkedése és az államszervezet demokratikus működése szempontjából egyaránt kiemelkedő jelentőségű tisztséget.

Az elnöki intézmény már a rendszerváltozás hajnalán is szimbolikus jelentőséggel bírt Magyarország demokratikus átalakulása szempontjából. A köztársasági elnök jogállamban betöltött szerepének alkotmányos meghatározását – ideértve az államfő megválasztásának módjáról kibontakozott diskurzust is – komoly politikai viták kísérték. Az Ellenzéki Kerekasztal megállapodását végül két ellenzéki párt, a Fidesz és az SZDSZ épp azért nem írta alá, mert ragaszkodott hozzá, hogy a köztársasági elnököt szabad választások után szabadon választott országgyűlés válassza meg. Végül ez az álláspont győzedelmeskedett. Miként konszenzus született abban is, hogy Magyarország polgári demokratikus átalakulását követően a hazai alkotmányos berendezkedés – a térség többi országáéhoz hasonlóan – alapvetően a magyar hagyományokat és a német közjogi berendezkedés mintáját követő parlamentáris demokrácia kereteit öltse.A demokratikus Magyarország első köztársasági elnöke Göncz Árpád író, műfordító volt. Göncz Árpádot az 1956-os forradalom után bebörtönözték, és a Bibó-per másodrendű vádlottjaként életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték. Később tevékeny részese lett a rendszerváltozásnak, alapító tagja a Szabad Demokraták Szövetségének. Göncz Árpád köztársasági elnökké való megválasztásáig az SZDSZ országgyűlési képviselőjeként és a párt legfelső vezetőségét jelentő ügyvivői testület tagjaként tevékenykedett. 1990 és 2000 között tíz éven keresztül, két cikluson át töltötte be az államfői tisztséget.Mádl Ferenc jogtudós, egyetemi tanár, akadémikus 2000 és 2005 között volt Magyarország köztársasági elnöke. A neves nemzetközi gazdasági és összehasonlító magánjog kutatója az MDF vezette, első szabadon választott kormány tárca nélküli, illetve művelődésügyi és közoktatási minisztere volt.


előző oldal12következő oldal

Legújabb videó