\

Állampolgársági ügyek

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja alapján a köztársasági elnök dönt az állampolgárság megszerzésével és megszűnésével kapcsolatos ügyekben. Az alábbiakban az állampolgársági eljárásra vonatkozó hasznos tudnivalókat ismertetjük.

Az állampolgársági eljárás szabályait a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) tartalmazza. A köztársasági elnök döntésének előkészítése elsősorban Budapest Főváros Kormányhivatalának feladata. A köztársasági elnök az állampolgársági ügyekben nem járhat el közvetlenül, kizárólag az állampolgársági ügyekért felelős, a Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztése alapján dönt.

A honosítás
Honosítását kérheti az a nem magyar állampolgár, aki
- a kérelem előterjesztését megelőző nyolc éven át folyamatosan Magyarországon lakott, és
- a magyar jog szerint büntetlen előéletű, és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban, és
- igazolja, hogy magyarországi lakóhelye és megélhetése biztosított, és
- honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti, és
- igazolja, hogy alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven eredményes vizsgát tett, vagy ez alól a törvény alapján mentesül.

Kedvezményes honosítás
Kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, akinek a kérelem előterjesztését megelőző öt éven át folyamatosan Magyarországon volt a lakóhelye, és
- Magyarország területén született, vagy
- kiskorúsága idején létesített magyarországi lakóhelyet, amennyiben
- a magyar jog szerint büntetlen előéletű, és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban, és
- igazolja, hogy magyarországi lakóhelye és megélhetése biztosított, és
- honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti, és
- igazolja, hogy alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven eredményes vizsgát tett, vagy ez alól a törvény alapján mentesül.

Kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, aki a kérelme előterjesztését megelőző három éven át folyamatosan Magyarországon lakott, ha
- magyar állampolgárral legalább három éve érvényes házasságban él, vagy házassága a házastárs halálával szűnt meg, vagy
- kiskorú gyermeke magyar állampolgár, vagy
- az a nagykorú , akit magyar állampolgár fogadott örökbe, vagy
- magyar hatóság menekültként elismerte, vagy
- hontalan, amennyiben
- a magyar jog szerint büntetlen előéletű, és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban, és
- igazolja, hogy magyarországi lakóhelye és megélhetése biztosított, és
- honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti, és
- igazolja, hogy alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven eredményes vizsgát tett, vagy ez alól a törvény alapján mentesül.

Kedvezményesen honosítható továbbá az a kiskorú nem magyar állampolgár, akit magyar állampolgár fogadott örökbe, amennyiben
- a magyar jog szerint büntetlen előéletű, és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban, és
- honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti.

Egyszerűsített honosítás
A Magyarországon lakás időtartamára tekintet nélkül kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, aki
- legalább tíz éve érvényes házasságban él olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelem benyújtásának időpontjában magyar állampolgár, vagy
- legalább öt éve érvényes házasságban él olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelem benyújtásának időpontjában magyar állampolgár, és közös gyermekük született, amennyiben
- a magyar jog szerint büntetlen előéletű, és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban, és
- honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti, és
- magyar nyelvtudását igazolja.

A Magyarországon lakás időtartamára tekintet nélkül kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, akinek felmenője magyar állampolgár volt, vagy magyarországi származását valószínűsíti, és magyar nyelvtudását igazolja, amennyiben
- a magyar jog szerint büntetlen előéletű, és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban, és
- honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti.

A folyamatos magyarországi lakóhelytől kiskorú esetében el lehet tekinteni, ha honosítását a szülőjével együtt kéri, vagy szülője a magyar állampolgárságot megszerezte.

A magyar nyelvtudás igazolásától el lehet tekinteni cselekvőképtelen személyek esetében.Legújabb videó