Sajtóközlemények, fotók, videók és beszédek

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK

2012. augusztus 23.

A Köztársasági Elnöki Hivatal bírósághoz fordul a Közbeszerzési Döntőbizottság határozata miatt

A Köztársasági Elnöki Hivatal sajnálattal értesült a Közbeszerzési Döntőbizottság „A „Magyar Szent István Rend” és „Magyar Becsület Rend” állami kitüntetések kivitelezése és szállítása, esetleges bővülésükkel kapcsolatos grafikai tervezési munkák, döntés-előkészítési tervek elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán hozott határozatáról.

A szerződés megkötésére közbeszerzési eljárás útján került sor: az eljárás megindítását a Közbeszerzési Döntőbizottságnak előzetesen a KEH bejelentette. Az eljárás folyamán a Közbeszerzési Döntőbizottság végzésében engedélyezte a szerződéskötést a KEH számára az Állami Pénzverde jogutódjával, a Metal-Art Zrt-vel. (E határozat megtalálható a www.kozbeszerzes.hu oldalon.)

A Közbeszerzési Döntőbizottság mostani D.434/14/2012 sz. határozatában kifogásolta a választott közbeszerzési eljárás típusát – ugyanakkor a KEH álláspontja szerint az általa lefolytatott közbeszerzési eljárási típus jogalapja fennáll, amit az is alátámaszt, hogy 2006-ban a hivatal mostanival teljesen azonos jogi alapokon nyugvó közbeszerzési szerződésének jogszerűségét akkor a döntőbizottság nem vitatta.

A hivatal az eljárás megindítását megelőzően, illetőleg azt követően is maximális körültekintéssel járt el, és figyelemmel volt a jogszabályokra, illetve a döntőbizottság határozatára – ezért is tartja sajnálatosnak a döntést.

A Köztársasági Elnöki Hivatal él a jogorvoslat lehetőségével, és bírósághoz fordul.

A KEH részéről közpénz kifizetésére nem kerül sor, a döntőbizottság által kiszabott bírság – a céggel kötött szerződés értelmében – az ügyben eljáró közbeszerzési tanácsadó céget terheli.

Legújabb videók
Vízügyi cselekvési program
Vízügyi cselekvési program
Legújabb kiadvány
Legújabb kiadvány