Sajtóközlemények, fotók, videók és beszédek

LEVELEK

2017. szeptember 27.

Áder János köztársasági elnök levele António Guterresnek, az ENSZ főtitkárának

Tisztelt Főtitkár Úr!

Engedje meg, hogy gratuláljak az Ön kezdeményezéséhez és megerősítsem elkötelezettségemet a közös munka iránt. Meggyőződésem, hogy szeptember 19-én a „Világ vezetőinek változtatásra való mozgósítása” címmel megrendezett tanácskozáson körvonalazott megoldások eredményesen járulhatnak hozzá a 2019-es klímacsúcs sikeréhez.

New York-i megbeszélésünkön amellett érveltem, hogy a Párizsi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez nélkülözhetetlen a városok, tartományok, valamint más szubnacionális szereplők bevonása, különös tekintettel arra, hogy a végrehajtásban kulcsszerep hárul majd rájuk.

Ezért is bátorítottam korábban Budapest csatlakozását az Under 2 mozgalomhoz, és pár héttel ezelőtt ezért javasoltam levélben Franciaország köztársasági elnökének, hogy az idei párizsi klímacsúcs előkészítése során biztosítsák a szubnacionális szereplők bevonását a Megállapodás végrehajtásába.

Biztos vagyok abban, hogy ez a megoldás érdemben segítheti elő a Párizsi Megállapodás céljainak teljesülését, valamint az aláírók ambíciószintjének növelését. A tudósok iránymutatása egyértelmű: ahhoz, hogy jó eséllyel elkerüljük a visszafordíthatatlan és elszabaduló klímaváltozást, a kibocsátásokat 2020-tól tíz évente meg kell felezni.

Bár az utolsó órában vagyunk, mégis őszintén bízom a klímavédelem sikerében. Örömmel és bizakodással tölt el, hogy egyre többen ismerik fel: a globális felmelegedés lassítása nemcsak erkölcsi kötelesség, hanem gazdasági racionalitás is. Nincs megoldhatatlan technológiai és közgazdasági akadálya annak, hogy a kibocsátás növekedésének megállítása után a csökkenés is elkezdődhessen.

Ebben a folyamatban a világ tíz legnagyobb karbonlábnyommal rendelkező országának példamutatása nélkülözhetetlen. Úgy vélem, Önnek érdemes megszólítania ezen országok vezetőit, mert az Ön szava érdemi ösztönzést jelenthet.

Jó lenne elérni, hogy a tíz legnagyobb kibocsátó 2019-ben nagyobb mértékű kibocsátáscsökkentést fogadjon el, mint azt korábban Párizsban tette.

Tisztelt Főtitkár Úr!

Eddigi személyes találkozásaink és megbeszéléseink alkalmával módom volt meggyőződni az Ön mély személyes elkötelezettségéről a klímavédelem sikere iránt. Kérem, engedje meg, hogy korábbi javaslataimat írásban is megosszam Önnel.

1. A nemzetközi klímavédelemért tenni akarók szövetségesi körét bővítenünk kell. Javaslom, hogy a szubnacionális szereplőik (városok, régiók és szövetségi államok) is kapjanak helyet a Párizsi Megállapodás végrehajtásában. Ehhez szükségesnek tartom, hogy a szubnacionális szereplők már az idei klímatárgyalási fordulóban, Bonnban összegezzék közös, számszerűsített klímavállalásukat, és annak időbeni ütemezését.

2. Javaslom, hogy nyerjük meg szövetségesként a TOP 10 kibocsátó ország nagyvárosainak/régióinak vezetőit, hogy segítsék elő országaik klímavédelmi vállalásainak 2020 előtti növelését. Ennek birtokában a tíz legnagyobb kibocsátó ország felhívása is jelentős sikerre vezethet.

3. Javaslom, hogy győzzük meg a szubnacionális szereplőket, hogy a hosszú távú elköteleződéseik mellett készítsenek a következő 10 évre szóló kibocsátás-csökkentési terveket is.

Tisztelt Főtitkár Úr!

A világnak szüksége van arra az elszántságra, bátorságra és bátorításra, amelyet a jó példa ereje közvetít. Biztosíthatom, hogy minden fórumon továbbra is kiállok a szubnacionális szereplők klímavédelmi tevékenysége mellett. Tudom, hogy ezt az ügyet Ön is támogatja, ezért fontos tudnia, erre irányuló erőfeszítéseiben szövetségesként számíthat rám.

Kívánom, hogy munkája járjon eredménnyel, és a 2019-es klímacsúcs ne csak egy újabb fordulópont, hanem igazi áttörés legyen a globális felmelegedés elleni harcban.

Tisztelettel

Áder János

Legújabb videók
Vízügyi cselekvési program
Vízügyi cselekvési program
Legújabb kiadvány
Legújabb kiadvány