Sajtóközlemények, fotók, videók és beszédek

LEVELEK

2017. május 08.

Áder János köztársasági elnök gratuláló távirata Emmanuel Macronnak, a Francia Köztársaság megválasztott köztársasági elnökének

Őexcellenciája
Emmanuel Macron úr,
a Francia Köztársaság megválasztott elnöke

Párizs

Tisztelt Elnök Úr!

Engedje meg, hogy a Francia Köztársaság elnökévé történt megválasztásához mind Magyarország népe, mind a magam nevében őszintén gratuláljak.

Szeretném megerősíteni, hogy Franciaországot fontos partnerünknek és szövetségesünknek tekintjük. Meggyőződésem, hogy az országaink közötti hagyományosan jó együttműködést folytatva kapcsolatainkat a következő években tovább tudjuk majd gazdagítani.

Úgy vélem, megkülönbözetett figyelmet kell fordítanunk mind az európai építkezés jövőjére, polgáraink jólétére és biztonságára, mind pedig a globális kihívások megoldására. Biztosíthatom Elnök Urat, hogy ezekben az ügyekben számíthat Magyarország tevékeny szerepvállalására. Bízom abban, hogy az előttünk álló feladatokról hamarosan személyesen is véleményt tudunk majd cserélni.

Felelősségteljes új munkájához sok sikert kívánva kérem, fogadja legmélyebb nagyrabecsülésem kifejezését.

Áder János
Magyarország köztársasági elnöke

Legújabb videók
Vízügyi cselekvési program
Vízügyi cselekvési program
Legújabb kiadvány
Legújabb kiadvány