Sajtóközlemények, fotók, videók és beszédek

LEVELEK

2017. április 13.

Áder János köztársasági elnök köszöntő levele Őszentsége XVI. Benedek emeritus pápának 90. születésnapja alkalmából

Őszentsége XVI. Benedek emeritus pápa

Szentséges Atyám!

Kilencvenedik születésnapja alkalmából mély tisztelettel és fiúi szeretettel köszöntöm Szentségedet.

Olyan időszakban élünk, amelyben számos drámai változás zajlik: szinte követhetetlen gyorsasággal fejlődik a technológia, ennek hatására átalakulnak a mindennapjaink, módosul az emberi kapcsolatok formája és tartalma, valamint soha nem látott mértékben megnő az egymástól való globális függés és a Földünk jövőjéért viselt közös felelősség mértéke. Mindez olyan kihívások elé állítja az emberiséget, amelyekre még nem találtuk meg a válaszokat.

Ez az útkeresés azonban teret adhat a divatos ideológiai áramlatoknak: a könnyű megoldásokat kínáló vagy a saját vágyakat előtérbe állító opportunizmusnak és az erkölcsi alapokat is megkérdőjelező relativizmusnak. Amint azt Szentséged megfogalmazta, „a mai kulturális környezetben nehéz Krisztussal találkozni.”

Szerencsések vagyunk, hogy Szentséged a kezdetektől kezdve felismerte korunk dilemmáit, és megingathatatlan bizonyossággal kiállt az igazán fontos, az ember alkotta léptékeken túlmutató morális elvek mellett, hangsúlyozva az Istenben való hit alapvető fontosságát. Magam is meggyőződéssel vallom, hogy Európa csak akkor maradhat erős, versenyképes és fenntartható, ha a kor kihívásaira keresztény örökségünk szellemében keressük a válaszokat.

Őszinte örömmel tölt el, hogy e jeles évfordulón köszönetet mondhatok Szentségednek nagy ívű és irányt mutató életművéért, amellyel mindnyájunkat megajándékozott: katolikusokat, más vallásúakat és nem hívőket is. Időt álló és a jövőbe vetett reménységet tükröző tanításaival a magyar nemzet számára is utat mutatott, amiért mindnyájan őszinte hálával tartozunk.

Engedje meg, hogy a magam és valamennyi honfitársam nevében ezúton kívánjak Szentségednek áldott Húsvétot, jó egészséget, sok erőt és további eredményes munkásságot.

Áder János

Legújabb videók
Vízügyi cselekvési program
Vízügyi cselekvési program
Legújabb kiadvány
Legújabb kiadvány