\

Kegyelmi ügyekII. A szabálysértési méltányossági jogkör
A szabálysértési méltányossági kérelmekre vonatkozóan – attól függően, hogy a szabálysértést mikor követték el – az alábbi törvényi szabályozás az irányadó:

2012. április 15-e előtt elkövetett szabálysértések
A 2012. április 15-e előtt elkövetett szabálysértésekre a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény vonatkozik.

A köztársasági elnöki méltányossági jogkör gyakorlására csak akkor van lehetőség, ha az elkövetőt a bíróság határozatában elzárással sújtotta. Amennyiben az elzárásra átváltoztatás folytán került sor, a méltányossági kérelem elbírálására önkormányzati hatáskörbe tartozó szabálysértések esetén a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének, ha az ügyben más szabálysértési hatóság járt el, a felügyeletet ellátó miniszternek, amennyiben a felügyeletet nem miniszter látja el, a központi hivatal vezetőjének van hatásköre.

2012. április 15. napját követően elkövetett szabálysértések
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény rendelkezéseit annak hatálybalépése, tehát a 2012. április 15-e után elkövetett szabálysértésekre kell alkalmazni. A fenti törvény 147. § (4) bekezdése alapján, ha az elkövetővel szemben a bíróság szabálysértési elzárás büntetést, közérdekű munkát vagy pénzbírságot szabott ki – ide nem értve a pénzbírság helyébe lépő szabálysértési elzárást –, a méltányossági jogkört a köztársasági elnök gyakorolja.

Az elnöki méltányossági jogkör gyakorlására csak akkor van lehetőség, ha a büntetést bíróság szabta ki. A szabálysértési hatóság által kiszabott büntetés, illetve alkalmazott intézkedés elengedése, vagy mérséklése iránti méltányossági kérelem elbírálása a belügyminiszter hatáskörébe tartozik.

Méltányossági kérelem benyújtása
A méltányossági kérelmet az ügyben érdemi határozatot hozó bíróságnál kell előterjeszteni, amely a kérelmet az ügy irataival együtt soron kívül felterjeszti a belügyminiszterhez.

A méltányossági kérelmet a belügyminiszter felterjeszti a köztársasági elnökhöz, a döntéshozatalra vonatkozó szabályok megegyeznek a kegyelmi kérelem elbírálásával kapcsolatban ismertetett szabályokkal.

A 2012. évi II. törvény alapján elbírálandó kérelmek esetében a kérelmet a pénzbírság megfizetésére nyitva álló határidőig, egyéb jogkövetkezmény esetén a végrehajtás megkezdéséig lehet előterjeszteni. Méltányossági kérelmet egy alkalommal lehet előterjeszteni. A már végrehajtott büntetés utólagos elengedése iránt méltányossági kérelem nem nyújtható be. A szabálysértési elzárás elengedése vagy mérséklése iránti kérelem esetén a belügyminiszter elhalaszthatja, illetve félbeszakíthatja a szabálysértési elzárás végrehajtását, legfeljebb a köztársasági elnök döntéséig.

Értesítés a döntésről
A méltányossági döntésről az értesítést az érdemi határozatot hozó bíróság kézbesíti a kérelmezőnek (ha a kérelmező nem azonos az elkövetővel, akkor az elkövetőnek is).

A kegyelmi és a méltányossági ügyekről, illetve a határozat tartalmáról a Köztársasági Elnöki Hivatal sem szóban, sem írásban nem ad felvilágosítást.Legújabb videók
Vízügyi cselekvési program
Vízügyi cselekvési program
Legújabb kiadvány
Legújabb kiadvány