Sajtóközlemények, fotók, videók és beszédek

BESZÉDEK

2018. február 12.

Áder János köztársasági elnök beszéde a Corvin-lánc átadásakor az Országházban

Miniszterelnök Úr!
Házelnök Úr!
Tisztelt Kitüntetettek!
Hölgyeim és Uraim!

Több mint 150 esztendővel ezelőtt, a kiegyezést megelőző években a magyar közéletben hosszú vita folyt az ország jövőjéről. Ahogy enyhült a szabadságharc leverése utáni idők bénultsága, és esély nyílt az ország helyzetének törvényes rendezésére, sokakban megfogalmazódott a kérdés: hogyan tovább?

Akkor is volt, aki pontosan érezte, hogy a szükséges közjogi viták mellett leginkább bízni kell önmagunkban. Bízni a magyarok történelmi viharokat átvészelő tehetségében. Bízni a megelőző évszázadok politikai, közjogi, gazdasági, kulturális, tudományos teljesítményében. Bízni 1848-49 nemzetegyesítő, a magyarságot politikai nemzetté formáló erejében.

Deák Ferenc igyekezett másokat meggyőzni arról, hogy a bizonytalan valószínű és a nyilvánvaló lehetetlen helyett a lehetségesre törekedjünk. És bízzunk a magyarok minden körülmények között megmutatkozó alkotókészségében. Elbizakodottság vagy épp kicsinyhitűség helyett a józanság útján járjunk. 1865-ben, képviselővé választásakor így fogalmazott: „Az igaz ügynek mindig van jövendője, ha azt erély és eszélyesség támogatják.”

Eszély és erély. Vagyis biztonságot adó tudás és hozzá bátor kiállás. Bölcsesség és céltudatosság. Erő és megfontoltság. Gyakran többet ér minden haderőnél, hasznosabb minden politikai kiáltványnál. Deák Ferenc ezeket az erényeket tartotta sokra és ezek birtokosait a legnagyobbra. Ő, akinek változó korok politikai csatái közepette meg kellett tanulni alkalmazkodni, tudta, hogy egy nemzet életében vannak változatlan igaz ügyek. És ezeket csakis az ősi erények megtartásával lehet eredményesen szolgálni. Hitelesség. Megfontoltság. Kitartó munkával megszerzett bizonyosság. Ez önbecsülésünk alapja.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Magyarországnak volt egy iskolateremtő kultuszminisztere, aki vallotta, hogy nem a lélekszám tesz naggyá nemzeteket. És aki sosem fogadta el, hogy a magyart a kis nemzetek közé sorolják. Klebelsberg Kunó − a legelső Corvin-lánc birtokosa − egy cikkében ezt írta: „a népek világtörténelmi létjogosultsága abban rejlik, hogy tudnak-e haszonnal közreműködni az emberiség haladásán”. És „az újkor nemzeteinek önmagukban kell keresni azokat a belső értékeket, amelyek létüknek, fennmaradásuknak erkölcsi jogcímei”.

Tisztelt Kitüntetettek!

Amikor díjakkal, kitüntetésekkel illetjük a nemzet nagyjait, nem teszünk mást, mint önmagunkban keressük az értékeket. Azt a sokszínű kreativitást, találékonyságot, tudományos kíváncsiságot és lélekemelő alkotókészséget, amivel mi, magyarok hozzájárulunk a világ fejlődéséhez, közös tudásához. Legyen szó szervezetünk működésének mélyebb megismeréséről, a nemes anyagot formálni képes szenvedélyről, az új nemzedékeknek inspirációt jelentő tanításról, emlékezetes művészi alakításról, eredményes diplomáciai tárgyalásról, korszakalkotó felismerésekről, vagy a jó hírnevünket öregbítő kutatói sikerekről.

Haszonnal közreműködni „az emberiség haladásán” – ahogy Klebelsberg fogalmazott – így tudunk, egyúttal Deák törekvését is valóra váltva: jövendőt adhatunk saját igaz ügyünknek. A Corvin-lánc Magyarország „igaz ügye” mögé sorakoztatja fel tiszteletre méltó nagyjainkat. Hitelesség. Megfontoltság. Kitartó munkával megszerzett bizonyosság.

Ezúttal Huszti Péter, Maróth Miklós, Martonyi János, Melocco Miklós, Ritoók Zsigmond, Sótonyi Péter, Sir George Radda nevével egészül ki a Magyar Corvin-lánc Testület névsora.

Ez nemcsak egy kimagasló érdemeket összegző lista, hanem felkérés is a folytatásra. A tudás és a tapasztalat átadására, a bölcsesség megosztására, a fiatalabb generációk ösztönzésére.

Tisztelt Kitüntetettek!

A Corvin-lánc öröksége, az első díjazottak, Berzeviczy Albert, Dohnányi Ernő, Herczeg Ferenc, Hubay Jenő, Klebelsberg Kunó, Korányi Sándor, Ravasz László, Teleki Pál, Zala György, Wlassics Gyula hagyatéka. A haladást és a haza ügyét egyszerre szolgálni.

Isten adjon erőt további munkájukhoz!

Legújabb videó
Elnöki kiállás A 2018. május 8-án megalázott református egyházi vezetők mellett
2018. május 08.
Vízügyi cselekvési program
Vízügyi cselekvési program
Legújabb kiadvány
Legújabb kiadvány