Sajtóközlemények, fotók, videók és beszédek

BESZÉDEK

2017. december 04.

Áder János köztársasági elnök beszéde a határon túli magyar egyházak vezetőinek fogadásakor

„Akármilyen bőven is számolom, alig százötven főnyi közösségtől tanultam magyarul. Olyantól, melynek Balassija, Csokonaija, Arany Jánosa, nyelvújítója és nyelvcsősze a mindenkori tiszteletes úr volt, régi fegyvertársaival: Károli Gáspárral és Luther Mártonnal…” – írja Sütő András Anyám könnyű álmot ígér című önéletrajzi kötetében.

Excellenciás Érsek Úr és Püspök Urak,
Főtisztelendő és Főtiszteletű Urak,
tisztelt Miniszterelnök Úr, Házelnök Úr,
Miniszterelnök-helyettes Úr! Miniszter Úr!

Sütő Andrásnak, Pusztakamarás szülöttének gyerekkortól megélt tapasztalata volt, hogy a kisebbségi létben miként tartozik össze, kapaszkodik egymásba hit és anyanyelv, hit és kultúra, hit és identitás. Hogy a templom élő közösség, a zsoltáros imádság az anyanyelv melletti hitvallás, a gyülekezet a megmaradás záloga. Hogy a szószék a tanítás felelősségével jár: hirdetni kell az igét, a cselekvést, a hűséget és a ragaszkodást. Ebben a világban a lelkész – legyen bármilyen felekezetű – nemcsak égi és földi között közvetít, hanem embert és embert is egymáshoz kapcsol.

Ezt a kapcsolatot ünnepeltük számtalan módon idén a reformáció ötszázadik évfordulóján. És ezt a sorsközösséget erősítjük minden esztendő pünkösdjén, a csíksomlyói magyar zarándoklaton.

Tisztelt Vendégeink!

Assisi Szent Ferenc jó tanácsa, hogy: „Előbb csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, és máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen.”

Adventben, karácsony közeledtével természetes a késztetés bennünk, hogy számot vessünk az elmúlt esztendővel. S ha komolyan vesszük a feladatot, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy közösségeinkért, egymásért is megtettünk-e mindent, ami szükséges és ami lehetséges.

Az esztendő végéhez közeledve szeretném megköszönni a jelenlévő egyházi vezetőknek – és a csak lélekben velünk együtt lévőknek –, hogy munkájukkal a lehetetlenre is mindig hittel, reménnyel, szeretettel vállalkoztak. A szétszóratásban az asszimiláció ellen küzdve. A többségi társadalom elfogadását remélve. A csüggedőknek bátorítást adva, bennük a lelket tartva. Az elesetteknek valóságos segítséget, támaszt nyújtva. Olyan derűs, bizakodó természetességgel, ahogy Sütő András tiszteletese. Jó pásztorként, tanárként, vezetőként az édes anyanyelv és a nemzettudat őrzőjeként.

Tisztelt Vendégeink!

Áldott adventi időt, szeretetteljes ünnepet és békés hétköznapokat kívánok mindannyiuknak és az otthon maradottaknak!

Vízügyi cselekvési program
Vízügyi cselekvési program
Legújabb kiadvány
Legújabb kiadvány
Legfrissebb sajtóközlemény
2018. április 17.
Közlemény