Sajtóközlemények, fotók, videók és beszédek

BESZÉDEK

2016. november 08.

Áder János köztársasági elnök beszéde a helyi magyarság képviselőivel tartott találkozóján Sydneyben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Itt, Sydney-ben, a Rookwood temetőben van egy parcella, ahol – a pálmafák között – a síremlékek éppen olyanok, mint bárhol az anyaországban. A köveken és a márványtáblákon magyar nevek, magyar feliratok.

Önök jól ismerik ezt a helyet, ahol magyarul imádkoznak, és ahol a kövek magyar emlékeket őriznek. Az egyik sor végén ösvény vezet egy feszülethez. A talapzaton magyar felirat: „Nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja barátaiért.”

A sydney-i Hősök Keresztje immáron ötven esztendős. 1966-ban, tíz évvel az 56-os forradalom után állították az ausztráliai magyarok, hogy emlékezzenek és vele emlékeztessenek. A kereszt azokból az időkből való, amikor Magyarországon már berendezkedett a Kádár-rendszer, s a hatalom már egy évtizede minden erejét megfeszítve igyekezett kitörölni az emberek fejéből ezt az évszámot: 1956.

A forradalom hőseinek, akik otthon nem részesültek végtisztességben, itt, Sydney-ben jelképes sírt állítottak. És az imént hallott bibliai idézettel tisztelegtek előttük. Az 56-os forradalom hősei előtt, akik szerették családjukat és hazájukat, akik szabadságban és demokráciában akartak élni, akik ezért készek voltak meghozni a legnagyobb áldozatot.

„Nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja barátaiért.”

A túlerő ellen mindhalálig küzdő magyarok hősiessége kivívta a világ csodálatát. A forradalom emléke a győztesek minden erőfeszítése ellenére sem merült feledésbe. Az egyenlőtlen küzdelem tragikus véget ért, de a magyar nemzet akkori szabadságharca 60 év óta velünk van, formál, alakít minket, hatással van életünkre.

Az elmúlt napokban, hetekben az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójának ünnepségei zajlottak szerte a világban. Emlékeztünk az októberi robbanást előidéző lelkiállapotra, a nyomasztó ötvenes évekre. A szétzúzott reményekre, a kolhozosításra, a padláslesöprésre, a csengőfrászra, a recski rabokra, az Andrássy út 60. pincéire, a betiltott írókra, a vallásüldözésre. Amikor a hatalom birtokosai egyetlen hatalmas átnevelő táborrá próbálták változtatni Magyarországot. Amikor minden harmadik magyar családra jutott egy kitelepítés, letartóztatás, meghurcoltatás, államellenes vétség.

Emlékeztünk a lavinát elindító egyetemisták őszinteségére, a munkások kiállására, az október végi napok alig hihető, felszabadult örömére, a szabadság tiszta mámorára.

Emlékeztünk a forradalom véres leverésére, a harcok és a bosszú áldozataira. És a veszteségre: több mint kétszázezer honfitársunk hagyta el Magyarországot.

Sokakat nem is a leszámolás miatti aggodalom űzött el otthonukból. Azért jöttek el, mert 56 reményteli napjai után nem tudták elviselni a gondolatot, hogy visszatérnek az ötvenes évek. Visszatér a megfélemlítés, a mindenhonnan ömlő hazugság, a koncepciós perek, a feljelentések, a nyílt és bújtatott cenzúra, a létbizonytalanság.

1956-ban végképp le kellett számolni az illúzióval, hogy létezhet a diktatúra túlkapásaitól megfosztott, megreformálható, emberarcú kommunizmus. Csak dühödt kommunizmus van, amelynek a nép a legnagyobb ellensége.

Tisztelt Megemlékezők!

Hatvan év távolából is köszönet jár Ausztráliának, hogy jó szívvel fogadta a magyarokat. Nem véletlenül, hiszen a korábbi emigrációs nemzedékek már megmutatták, hogy a magyaroktól mire számíthatnak.

Sydney-ben van Budapest utca és Magyar tér. Annak bizonyságaként léteznek ma is ezek az elnevezések, hogy az itt élő magyarság egyszerre maradt hű a szülőföldhöz, és adta tehetségét, munkáját, szorgalmát választott hazájának.

Az itteni magyarok körében már az első évforduló, 1957 óta nemzeti és közösségi ünnep október 23. Itt, Sydney-ben minden esztendőben újra és újra kibomlik egy eredeti 56-os lyukas zászló. Tulajdonosa hatvan évvel ezelőtt tekerte össze Magyarországon, és mint legféltettebb kincsét hozta magával poggyászában. Ez a zászló a haza, a vérrel megváltott szabadság, a legnagyobb szeretet jelképe. Hála és tisztelet illeti azokat, akik megőrizték. Akik 56 közvetlen élményét, azoknak a napoknak a lelkületét magukkal hozták, és ébren tartották mindmáig.

Sydney magyarjai büszkék lehetnek rá, hogy szabadságharcosok és méltó örökösök élnek közöttük!


előző oldal12következő oldal

Legújabb videók
Vízügyi cselekvési program
Vízügyi cselekvési program
Legújabb kiadvány
Legújabb kiadvány