Sajtóközlemények, fotók, videók és beszédek

BESZÉDEK

2014. november 04.

Áder János köztársasági elnök beszéde Londonban, a Szent Margit Öröksége Program elindítása alkalmából rendezett jótékonysági gálavacsorán

Királyi Fenség, Excellenciás Uraim, Hölgyeim és Uraim!

Épp egy hete annak, hogy feleségemmel ott álltunk a Menin-kapu boltíve alatt a flandriai Ypres városában. Annál az emlékműnél hajtottunk fejet, amelyről Winston Churchill azt mondta: „nincs nála szentebb hely a brit nemzet számára”.

A belga királyi pár vendégeiként másokkal együtt mi is megemlékeztünk a Nagy Háború századik évfordulójáról, a hősökről, az áldozatokról, a mérhetetlen szenvedésről. Úgy illik, hogy néhány nappal az Emlékezés Napja, a Pipacsok Napja előtt első szavam a tiszteletadásé legyen, mely egyformán megillet minden áldozatot.

A második gondolat a köszöneté. Hálás vagyok, hogy ma este ilyen szép számmal összegyűltek Skóciai Szent Margit emlékét megidézni. Egy nagyszerű asszonyét, akinek neve évszázadok óta egyet jelent a hittel, az odaadással, a nagylelkűséggel. Egy különleges asszonyét, aki nemcsak lélekben, hanem valóságosan is összekötötte az épp csak megszületett keresztény Európa két határvidékét: Britanniát és a magyarok földjét.

Elismerem, vékony ez a szálacska, de mégis fontos, mert az első azoknak a kapcsolatoknak a sorában, amelyek immár ezer éve írnak ívet Albiontól Hungáriáig, Kaledóniától Transsylvaniáig. Jó felidézni, milyen kiváló emberek kötik össze népeinket.

Szent Becket Tamás, akinek a legjobb barátja Esztergom leendő érseke, vagyis a magyarországi katolikus egyház későbbi vezetője volt.

Morus Tamás, aki a börtöncella mélyén írt értekezést arról, hogy az oszmán birodalom térhódítása miatt Magyarország milyen keserves sorsra jutott.

Charles Dickens, aki tanulmányban méltatta Kossuth Lajost, az 1848-as magyar forradalom vezetőjét.

Hivatali szobám ablakából a Lánchídra látni, a Duna két partját Budapesten először összekötő állandó hídra, amelyet egy skót ember tervei alapján egy másik skót épített. Adam Clark építészt annyira sajátunknak érezzük, hogy a róla elnevezett teret Clark Ádám térnek mondjuk.

A listát hosszasan lehetne folytatni azokkal a történelmi, művészeti vagy sportot érintő kötődésekkel, amelyek régóta összekapcsolják a magyarokat és az angolokat, a magyarokat és a skótokat.

Hölgyeim és Uraim!

Ma este Skócia londoni hídfőállásában, őrtornyában gyűltünk össze – illő tehát, hogy harmadik gondolatként a skótokról szóljak, akik előtt számos okunk van kalapot emelni – és most elsősorban nem a haggisra gondolok.

Hiszen a skótoknak lehetünk hálásak a gőzgépért, a vízhatlan esőkabátért, a penicillinért, a műtéti érzéstelenítésért, a telefonért, a televízióért és a radarért: impozáns sor! És akkor még nem is beszéltünk a whiskyről.

Többször hallottam már a véleményt, hogy a skótok Nagy-Britannia magyarjai: különlegesen szép tájakon élő, nehézségek között is helytálló, a szabadságért rajongó, néha kissé nehezen meggyőzhető, mindenben kételkedni szerető, olykor fékezhetetlennek tűnő, de lelkük mélyén igen kedves, felettébb muzikális és nagyon kreatív emberek.

Királyi Fenség, Hölgyeim és Uraim,

A ma este kiváló alkalom arra, hogy azt keressük, és azt erősítsük egymásban, ami összeköt minket, és ne azt, ami szétválaszt.

Beszédemet Churchill-idézettel kezdtem, hadd fejezzem is be Winston Churchill elismerő szavaival: „Földünk kisebb népei közül talán csak az ókori görögök adtak többet az emberiségnek, mint a skótok”.

S ha hozzátehetem: mint a skótok és a magyarok.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

Legújabb kiadvány
Az első három év könyve
Legújabb videó
Riói interjú
2016. augusztus 10.
Riói interjú
Legfrissebb sajtóközlemény
2016. október 21.
Törvény visszaküldése az Országgyűlésnek
Herczegh Anita weboldala új lapon nyílik meg
Bibliotéka - István király intelmei
Séta a Sándor-palotában
akadálymentes változat