\

Bellevue Ösztöndíjprogram

A Bellevue Ösztöndíjprogramot a Robert Bosch Alapítvány a német Szövetségi Elnöki Hivatallal együtt 2004-ben hívta életre. A program a Bellevue kastélyról kapta a nevét, a Németországi Szövetségi Köztársaság elnökének hivatali székhelyéről. A program Európa tíz országában a legmagasabb szintű intézmények kiváló munkatársainak hosszú távú továbbképzéséhez nyújt segítséget. A Robert Bosch Alapítvány biztosítja a pénzügyi eszközöket a programhoz, és felel a szervezés lebonyolításáért.

Célok

Az integráció elmélyülése arra ösztönözte az Európai Unió tagállamait, hogy a határon átnyúló együttműködés új formáit fejlesszék ki. A közigazgatás működését egyre inkább az európai jogi normák határozzák meg, az EU hatásköreinek bővülése korábban hagyományosan nemzeti politikai területeket is érintett. Ugyanakkor olyan bel- és biztonságpolitikai témák, mint például a migráció, sok esetben multilaterális egyeztetést és közös eljárást igényelnek.

Az országhatárokon átívelő munkakapcsolatokat azonban nem intézmények alakítják ki, hanem azok az emberek, akik ezekben dolgoznak. Személyes kapcsolatok és az eltérő munkakultúrák iránti megértés szükséges ahhoz, hogy a tagállami közigazgatás elméleti korlátait leküzdjük.

A program célja az, hogy fiatal, ígéretes közszolgálati tisztviselők számára lehetővé tegye a mindenkori vendéglátó ország kormányzati és közigazgatási struktúráinak, politikai keretfeltételeinek és a politikai döntéshozatal menetének megismerését, valamint azt, hogy az európai partnerországok közötti körkörös csere révén felépüljön egy vezető közigazgatási tisztviselőkből álló nemzetközi hálózat.

Rövid leírás

Tíz EU-tagállam legfelsőbb állami hivatalainak magasan képzett, leendő vezető munkatársai részére nyílik lehetőség 12 hónapos munkára a partnerországok egyikében. A Bellevue program tudatosan nem kétoldalú program, hanem körkörös csere az európai partnerországok között.

A kilenc partnerország tisztviselőinek ebben az évben maximum 12 ösztöndíj áll rendelkezésükre. A program minden évben szeptember végén egy bevezető szemináriummal kezdődik. Amennyiben a felkészüléshez nyelvtanulás szükséges, akkor már az októbertől decemberig terjedő három hónapot is a vendéglátó országban lehet tölteni. Januártól decemberig az ösztöndíjasok 12 hónapig a vendéglátó hivatalnál dolgoznak.

A program szemináriumokkal egészül ki, melyek a vendéglátó országban szerzett munkatapasztalaton kívül a tartalmi és metodikai továbbképzést szolgálják, és lehetővé teszik a résztvevők számára, hogy egymás között tartós személyes kapcsolatrendszert építsenek ki.

A Bellevue Ösztöndíjprogram a partnerországok államfőinek védnöksége alatt áll. A partnerországok a következők: Franciaország, Görögország, Írország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország és Szlovénia.

A pályázat

Pályázati feltételek:

- legalább 6 éves szakmai tapasztalat a tanulmányok befejezése után,
- legalább 4 éves közszolgálati tevékenység legfelsőbb közigazgatási szerveknél,
- első vezetői tapasztalatok, illetve kilátás vezetői felelősség átvételére,
- kitűnő akadémiai képesítés (mesterképzés vagy azzal egyenértékű),
- külföldi tanulmányok vagy külföldi munkatapasztalat,
- kiváló angol nyelvtudás,
- legalább alapfokon jó ismerete a preferált fogadó ország nyelvének,
- nagyon jó általános képzettség és ismeretek a nemzeti, valamint a nemzetközi politika és gazdaság területén,
- kifejezett érdeklődés Európa politikai fejlődése iránt,
- tárgyalóképesség,
- csapatmunkára való alkalmasság,
- önálló kezdeményezőkészség és kifejezett teljesítménykészség,
- nagyon jó írásbeli kifejezőképesség,
- képesség és készség különböző témákban rövid időn belül történő elmélyülésre,
- képesség és készség interdiszciplináris, több osztályt átfogó munkacsoportokban történő munkavégzésre.

A pályázatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

- angol nyelven kitöltött pályázati űrlap,
- részletes életrajz angol nyelven,
- két ajánlólevél, lehetőleg angol nyelvű fordításban,
- a felettes hozzájárulása a kiküldetéshez, amelyben egyúttal vállalja a pályázó munkahelyre történő visszailleszkedésének biztosítását a program után,
- a lényeges egyetemi bizonyítványok és munkaügyi dokumentumok másolata,
- motivációs levél angol nyelven (Részletes írásos bemutatása annak, hogy a jelentkező miért kíván pályázni az ösztöndíjprogramra, valamint a vendéglátó országban való tartózkodáshoz kapcsolódó közép- és hosszú távú szakmai célok és igények leírása. Ki kell tűnnie annak is, hogy a pályázó az ösztöndíjprogramban szerzett új tapasztalatait jövőbeni tevékenysége során miként akarja alkalmazni.)

A felettesnek és a személyzeti osztálynak hozzá kell járulnia a pályázathoz. A közszolgálati tisztviselőket változatlan szerződéses viszony mellett legfeljebb 15 hónapra mentesítik a munkavégzés alól, és 12 hónapra küldik ki a vendéglátó hivatalhoz. Az illetményt (a külföldi munkavégzésnél irányadó pótlék nélkül) a kiküldő hivatal a kiküldetés teljes időtartama alatt tovább fizeti. A program lejárta után biztosítani kell a visszailleszkedést.

A pályázati határidő: 2016. március 31. (beérkezési határidő)

Magyar részről a jelentkezők előzetes kiválasztását a Köztársasági Elnöki Hivatal végzi. Az előzetesen kiválasztott jelölteket Stuttgartba hívják majd meg kiválasztó beszélgetésre.

A pályázatot a következő címre kell küldeni:

Dr. Szőke László
igazgató
Köztársasági Elnöki Hivatal
Külügyi Igazgatóság
Sándor-palota
Szent György tér 1.
1014 Budapest
Magyarország

E-mail: bellevue@keh.hu

A pályázati feltételeket, a bővebb tájékoztatást a részletes programleírás tartalmazza. Az aktuális kiírással kapcsolatos minden információ, valamint a pályázati űrlap megtalálható a Robert Bosch Alapítvány honlapján:

www.bosch-stiftung.de/bellevue

Legújabb videó
A köszönet hangján Államfőválasztás 2017
2017. március 17.
A köszönet hangján
Államfőválasztás 2017
Legújabb kiadvány
Legújabb kiadvány